تئوری ژنِ ماجراجو و کاشف

Sprint

به گفته مدیر موسسه تحقیقات علمی « مکس پلنک» آلمان، دکتر سوانت پی بو: « هیچ پستانداری مثل ما قدرت تطبیق و جابجایی  ندارد. ما از مرزهای طبیعی اطراف خودمان همیشه عبور کردیم حتی  موقعی که غذا و شکار و امنیت کافی داشته ایم»

به نظر گروهی از زیست شناسان تکاملی، عطش بی پایان انسان برای کشف و جستجو، ربط مستقیم به خانواده متنوع یک ژن به نام DRD4 دارد که از کنترل کنندگان اصلی مقدارِ دوپومین در مغز انسان است. ماده شیمیایی دوپومین، یکی از حیله های مغز انسان است برای پاداش دادن به ریسک هایی که متحمل می شود. دوپومین در مقابل اعمالی که بشر انجام می دهد در مغزش ترشح می گردد و کم و زیاد شدن آن در مغز، باعث حس خوشحالی و یا غم در انسان می گردد.

بر اساس این نظریه، تلاش خستگی ناپذیر انسان از درون غارهای اولیه تاکنون، برای دریافت و ترشح هر چه بیشتر این اکسیر شادی بوده است. ژن های تعیین کننده و تصمیم گیرنده مقدار دوپومین در بدن انسان، گویا به راحتی توسط میل به جستجو، کشف و ماجراجویی، اغوا می شوند و نتیجه اش مسیر شتابزده و بسیار متحولی از  بلندپروازی ها، شجاعت ها و اختراعات بشری است.

بر طبق این مجموعه به هم پیوسته نظریات علمی، یکی از دلائل اصلی تحول و تکامل انسان، ریشه در ژنی دارد که اجداد اولیه ما را واداشت تا به آنچه که دارند قانع نباشند و با تقویت میل ماجراجویانه، به کشف مناطق جدیدِ غذا و شکار رهنمون ساخت.

به عبارتی، سفری که اجداد ما بین 50 تا 70 هزار سال پیش شروع کرده اند شروع تقویمی است که مهر انسانیت را بر پیشانی اجتماعات ما زده است. از مهاجرت اولیه بومیان افریقا به سایر قاره ها تا فرستادن سفینه « دیسکاوری» به مریخ، نسبت به تقویم پیدایش زمین، به اندازه چشم بر هم زدنی است. چشم بر هم زدنی که از دید تئوری ژن کاشف، ادعا می کند باید مدیون ژن ماجراجو و جستجوگرخود   DRD4 باشیم.

بی شک نظرات بسیار گوناگون دیگری برای فرخنده بودن ذات انسانها به لحاظ علمی وجود دارد بویژه آن گروه از اندیشیدن که معتقد است نباید همه تفاوت های کسب شده توسط بشر را در یک نوع خاص ژن و یا دوره سنی مشخص دید. چه بسا که ژن همیاری و تعاون یا ژن خودخواه و یا دوره سنی میانسالگی نیز از دید علمی به عنوان دلائل موثر در تکامل بشریاد شده است.

 

By David Dobbs, Restless Genes

http://ngm.nationalgeographic.com/2013/01/restless-genes/dobbs-text

Svante Pääbo-   Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany

 DRD4   –   DRD4-7R

Image Source
http://www.internationalrafting.com/2013/12/drd4-italys-u23-mens-team/

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from سعید داورپناه
ترس مردان از قرار گذاشتن
در طی چندین سال گذشته بسیاری از ناظرین اجتماعی بر این واقعیت...
Read More