مردان میانسال تغییر را دوست ندارند

مردان مجرد وقتی به میانسالی نزدیک می شوند نمی خواهند تغییر بزرگی در زندگی شان صورت بگیرد ولی از طرف دیگر میل به داشتن رابطه آنها را وارد ماجراهایی می کند که چاره ایی جز تصمیمات جدید و تغییرات نیست.

بهانه های هر مرد نیز بر اساس شخصیت و موقعیتش فرق می کند اما اصل اساسی این است که هر چه سن بالاتر می رود با کم شدن مداوم و ملایم هورمون های جنسی، پذیرش ریسک و تقبل تغییر زندگی مجردی سخت تر می شود.

شاید برای همین، مردان میانسال حتی در انتخاب شریک زناشویی خود سختگیرتر می شوند. آنها دنبال یک زن ایده آل هستند که صد در صد هماهنگ با خواسته ها شخصی شان باشد.

تجربیات زندگی میلیونها ساله به مردان میانسال و مسن گوشزد می کند که هم خودشان و هم فرزندانی که از میانسالگی بعد در تولیدش سهیم بوده اند از شانس بقا و موفقیت کمتری برخوردار خواهند بود. برای همین، سخت پسندی ها ایجاد می شود. به عبارتی افزایش مترادف با افزایش محافظه کاری است.

این سدها و موانع در حقیقت همان نازایی روانی است که بدنِ مردان اطراف ۴۵ سالگی به بالا ناخودآگاه حس می کند. نازایی که جبری و فیزیکی نیستد ولی بسیاری از مردان را وا می دارد تا دست به ریسک کمتری بزنند. البته هر مرد برای خودش موجود منحصر به فردی است و می تواند مجزا از این روند رفتار کند.

یکی از راه های به ظاهر موفق که هم باعث بالا بردن « لیبیدو» مردان پا به سن گذاشته می شود و ریسک پذیری را برای مردان بیشتر می کند تمایل شان به زنان بسیار جوانتر از خودشان است.

اما انگیزه و انرژی که زن خیلی جوان ایجاد می کند معمولا فقط شروع خوبی دارد و به دلایل بسیار تجربه معمول و موفقی نخواهد بود. به ویژه اینکه در بسیاری موارد غیرممکن هم می شود.

Men Have Biological Clocks, Too – Men and women are roughly equally likely to be infertile, but for years the focus has been on female treatments. Jacoba Urist

http://www.theatlantic.com/health/archive/2013/10/men-have-biological-clocks-too/280673/


More from مرد روز
حسودی هیچ نفعی ندارد
شکی نیست اندکی حسادت بین یک زوج، طبیعی و حتی دلپذیر هم هست....
Read More