اطلاعات جنسی جالب

میانگین زمان ارگاسم مردان ۶ ثانیه است ولی لذت جنسی زنان در مرحله ارگاسم ۲۰ ثانیه است.

واژن زنان به طور عادی بین ۷ الی ۱۰ سانتیمتر عمق دارد ولی وقتی تحریک می شوند عمق آن دو برابر می شود.

نیمی از مردان از قد و قواره عضو جنسی شان راضی نیستند ولی ۸۵ درصد زنان اعتراضی در باره اندازه آلت مردان ندارند.

جراحی افزایش طول آلت مردان، در کل حدود یک سانتیمتر به ارتفاع آلت می افزاید.