تمرین بدنی معروف بروس‌لی برای شکم ورزیده – پرچم

دو آدم مشهور ورزشکار در دنیای سینما بروس‌لی و سیلوستر استالونه، حرکت بدنی « پرچم» را در فیلم های شان به رخ کشیدند. حرکتی مهم برای ایجاد و حفظ شکم ورزیده…

رسیدن به قدرت و تعادل ستون اصلی بدن که این تمرین می طلبد برای افراد معمولی شاید هفته ها و حتی برای بعضی ها ماهها طول بکشد.

این تمرین نیاز به آمادگی مقدماتی، گرم کردن بدن و تمرین های تقویت کننده ماهیچه هایی دارد که در این تمرین به کار گرفته می شوند.

تمرین «پرچم» اگربدون آماده سازی بدن از طریق گرم کردن و نرمش و انواع تمرین های ابتدایی صورت نگیرد می تواند منجر به اذیت شدن و جراحت پایین کمر خواهد شد.


اینها بخشی از تمرین های بروس لی برای رسیدن به توانایی انجام حرکت پرچم می باشند:

More from مرد روز
وقتی انجمنِِ «ما سکس نمی خواهیم» رژه می روند
بعضی از انسانها یا اصلا میل جنسی ندارند یا بسیار کم است...
Read More