سلفی پا – رضا از ماسال

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

عکس روز – زن، زیباترین موجود منظومه شمسی

[caption id="attachment_84289" align="aligncenter" width="1024"] by Oleg Ermak[/caption]
بیشتر بخوان