سلفی پا – رضا از ماسال

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
تاکتیک گوریل، شامپانزه و انسان برای پدر شدن
در خانواده میمون سانان و از جمله بشر، سه نوع تاکتیک برای...
Read More