مردمک چشم بزرگتر، هوش بیشتر

از قدیم می گفتند چشم دریچه ایی است به قلب ولی گویا تحقیقات علمی جدید دارد می گوید چشم دریچه ایی است به مغز انسان…

مردمک چشم انسانها به دلایل بسیار به طور طبیعی مدام بزرگ و کوچک می شود. مقدار نور محیط، خستگی، تمرکز ذهن، تحریک جنسی، سر و صدا و حتی احساسات به کم و زیاد شدن اندازه مردمک می انجامد.

پلیس و سازمان های امنیتی و حتی مدیران شرکت ها در حین مصاحبه شغلی به کم و زیاد شدن مردمک چشم دقت می کنند.

نزد هر دکتر چشم بروید جدا از شرایط بیرونی، میانگین اندازه مردمک چشم تان را به شما خواهد گفت که بین ۲ تا ۸ میلیمتر می تواند باشد.

اما چرا میانگین مردمک چشم بزرگتر نشانه هوش و شعور و سرعت تصمیم گیری و حافظه بیشتر می تواند باشد؟ چرا افرادی که هوش عاطفی بیشتری دارند مردمک چشم شان به طور عادی بزرگتر است؟

اطلاعات جدید دارد می گوید هورمونی در مغز انسانها مدام ترشح می شود که باعث پیوند ارتباطی عصب های مغزی در بین نقاط مختلف مغز میگردد.

هورمون « نوراپنفرین» ربط مستقیم به تنظیم و کارکرد فعالیت های پیچیده مغز دارد. هورمونی که اگر بیشتر و بهتر عمل کند در ضمن به اندازه میانگین مردمک چشم مربوط است.

محلی در مغز به نام « لوکسسورولیس» که این هورمون را می سازد نیز واحد بسیار مهمی در مغز است که به هم خوردن کارایی اش می تواند در افراد به صورت بیماری آلزایمر، عدم تمرکز و خطاهای شعوری و پریشانی منجر گردد.

Pupil Size Is a Marker of Intelligence
https://www.scientificamerican.com/article/pupil-size-is-a-marker-of-intelligence/

Is baseline pupil size related to cognitive ability? Yes (under proper lighting conditions)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027721000627?via%3Dihub

More from ماهان طباطبایی
استفاده از تکنیکِ مذاهب برای تغییر جهان
فیلسوف سوئیسی آلن دباتن پیشنهاد می کند برای ایجاد  تغییر جدی ترِ خودمان...
Read More