چهار مرام «اپیکور» اولین فیلسوف بی‌خدا

حدود ۲۴۰۰ سال پیش در شهر آتن یک فیلسوف جوان توانست با ارائه نظرات جدید برای خودش صاحب سبک و روش زندگی گردد. او یک بی خدای کامل بود و به وجود ذرات بسیار ریز در طبیعت یعنی اتم باور داشت.

به نظر او، دنبال لذت های طبیعی زندگی بودن باعث کاهش ترس و رنج بشر میگردد. او اصرار داشت که زندگی را ساده بگیریم.

این فیلسوف اهل خوشی های کوچک، بیش از ۲۰ کتاب و دهها مقاله نوشته است ولی اکثر آنها از بین رفته اند. آنچه از فلسفه اش مانده نقل قول متفکرین و فیلسوفان دیگر است.

اپیکور توانسته است یک فرمول ساده برای زندگی راحت فراهم کند که از آن به عنوان چهار مرام یاد می کنند:

۱- همه ما از ذرات اتم ساخته شده ایم. نه خدایی هست نه ارواح و نه مشیت و نه سرنوشت. ذرات پراکنده گرد هم می آیند و بعد از هم می گسلند. نه بهشتی هست و نه دوزخ… قبل از تولد هیچ چیز نبودیم و رنجی بابت آن نمی بریم. بعد از مرگ هم رنج و ترسی وجود ندارد.

۲- وقتی خدایان را باور نکنیم ترسی که آنها در وجود ما می ریزند را هم باور نخواهیم کرد. برای همین مرگ ترس ندارد. ذرات اتم ما را ساختند. قادر به درک لذت ها و دردها شدیم. تا هستیم سعی کنیم کمتر رنج ببریم.

۳- لذت یعنی دستیابی به نیازها و تمناهایی که ما را زنده نگه می دارد…. اگر تمناهای ما آسان و سبک باشند به دست آوردن شان سخت و رنج آور و پر از تنش نخواهد بود.

۴- بسیاری از ما شاید قادر به برطرف کردن نیازها و تمناهای مان نمی شویم. ولی فراموش نکنیم که رنجها موقتی هستند.

لذت می تواند رنج را بکاهد ولی مواظب باشیم لذت ها باعث رنج نشوند. لذت هایی را پیگیری کنیم که باعث اذیت خودمان و دیگران نشود. گاهی حتی بهتر است برای کاهش رنج از لذت خودمان بکاهیم.

Epicurus and the atheist’s guide to happiness

https://bigthink.com/surprising-science/weird-experiment-proves-how-beetles-escape-after-being-eaten

More from ماهان طباطبایی

سه خاصیت که ما را غمگین و نگران می‌سازد

بدن و مغز ما انسانها طوری تحول یافته است که موجودی موفق...
بیشتر بخوان