چهار مرام «اپیکور» اولین فیلسوف بی‌خدا

حدود ۲۴۰۰ سال پیش در شهر آتن یک فیلسوف جوان توانست با ارائه نظرات جدید برای خودش صاحب سبک و روش زندگی گردد. او یک بی خدای کامل بود و به وجود ذرات بسیار ریز در طبیعت یعنی اتم باور داشت.

این فیلسوف اهل خوشی های کوچک، بیش از ۲۰ کتاب و دهها مقاله نوشته است ولی اکثر آنها از بین رفته اند. آنچه از فلسفه اش مانده نقل قول متفکرین و فیلسوفان دیگر است.

چهار مرام اپیکور:

۱- همه ما از ذرات اتم ساخته شده ایم. نه خدایی هست نه ارواح و نه مشیت و نه سرنوشت. ذرات پراکنده گرد هم می آیند و بعد از هم می گسلند. نه بهشتی هست و نه دوزخ… قبل از تولد هیچ چیز نبودیم و رنجی بابت آن نمی بریم. بعد از مرگ هم رنج و ترسی وجود ندارد.

۲- وقتی خدایان را باور نکنیم ترسی که آنها در وجود ما می ریزند را هم باور نخواهیم کرد. مرگ ترس ندارد. ذرات اتم ما را ساختند. قادر به درک لذت ها و دردها شدیم. تا هستیم سعی کنیم کمتر رنج ببریم.

۳- لذت یعنی دستیابی به تمناهایی که ما را زنده نگه می دارد…. اگر تمناهای ما آسان و سبک باشند به دست آوردن شان رنج آور و پر از تنش نخواهد بود.

۴- مواظب باشیم لذت ها خودشان باعث رنج نشوند. لذت هایی را پیگیری کنیم که باعث اذیت خودمان و دیگران نشود. گاهی حتی بهتر است برای کاهش رنج از لذت خودمان بکاهیم.

Epicurus and the atheist’s guide to happiness

The Feast of Achelous, by Peter Paul Rubens. Source: Wikicommons

More from ونداد زمانی
انقلاب ۵۷ یک جیغ بنفش بود
در طی ۴ دهه گذشته همه تخیلات و تصورات مربوط به اخلاق...
Read More