زوج ها و مد در خیابان

زوج ها نزدیکتر به هم در خیابانهایی که کم کم سرد می شوند قدم می زنند. به نظر می رسد که این زوج ها بیشتر از همه، برای همراهی با  همدیگر  لباس خود را تهیه دیده اند.

couples-2

couples4

couples7

couples-7

couples9

couples10

couples-11

couples-12

 

couples-13

couples-14

couples-16

couples-17

couples-18

couples-19

couples24

couples27

 

More from مرد روز

مرام زندگی سرکش جک لندن

نویسنده مشهور امریکایی جک لندن با قصه هایی  نظیر«سپید دندان» و«آوای وحش»...
بیشتر بخوان