زوار آتشفشان جدید ایسلند

REUTERS/Cat Gundry-Beck

ریکیاویک پایتخت ایسلند، در ۴۰ کیلومتری خود، شاهد آتشفشانی در روزهای اول بهار شده است. ایسلندی‌های علاقمند به کوهنوردی هم بهانه جدیدی پیدا کردند تا به طبیعت عجیب و زیبای خود سر بزنند…

REUTERS/Cat Gundry-Beck
Matthew Eisman/Getty Images
JEREMIE RICHARD/AFP via Getty Images
REUTERS/Cat Gundry-Beck
REUTERS/Cat Gundry-Beck
AP Photo/Marco Di Marco
Matthew Eisman/Getty Images
Sophia Groves/Getty Images
AP Photo/Marco Di Marco
Sophia Groves/Getty Images

Up Close With Iceland’s Fagradalsfjall Volcano

https://www.theatlantic.com/photo/2021/03/photos-up-close-with-icelands-fagradalsfjall-volcano/618471/