سلفی پا – عکسهای نوروزی سالار

سالار سه عکس سلفی از جواهرده، جنگل لفور و تاران برای ما فرستاده است که بخشی از بهار و زیبایی طبیعت ایران را در خود دارد.

More from مرد روز

تنهایی را به اذیت‌شدن خودم و دیگران، ترجیح می‌دهم

سلام. من مردی ۲۷ ساله خیلی احساساتی هستم و هر وقت میخوام...
بیشتر بخوان