سلفی پا – عکسهای نوروزی سالار

سالار سه عکس سلفی از جواهرده، جنگل لفور و تاران برای ما فرستاده است که بخشی از بهار و زیبایی طبیعت ایران را در خود دارد.

More from مرد روز
همه دروغ‌هایی که به خودمان می‌گوئیم
همه ما در حال انکار مسائل و مشکلات زندگی مان هستیم. خودفریبی،...
Read More