من و نامزدم قبل از ازدواج، رفتیم پیش یک وکیل طلاق


راستش را بخواهید با اینکه سه سال است با مرد دلخواهم دارم زندگی می کنم ولی از وقتی که تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم ترس و دلهره عجیبی همه وجودم را فرا گرفته است.

سوتفاهم نشود. مردی که قرار است با او ازدواج کنم عزیز من است. اما واقعیت زندگی و این حقیقت که در اکثر نقاط دنیا، حدود نیمی از ازداواج ها به طلاق می انجامد مرا به این فکر انداخت که برویم پیش یک وکیل…

وکیل مخصوص طلاق با دیدن ما اصلا تعجب نکرد چون در واقعیت نیمی از عروس و دامادها به هر حال راه شان به دفتر طلاق باز خواهد شد.

ازدواج آنقدر شیرین و رویایی و زیبا است که اکثر زوج های همه نقاط دنیا برای شان فرق نمی کند طلاق قرار است عملا چه بر سرشان آورد. چون حتی به مخیله شان هم خطور نمی کند آنها هم ممکن است جزو طلاق گیرنده ها باشند.

قوانین مربوط به طلاق زن و شوهرها حتما در جوامع متفاوت فرق دارد ولی انچه که درامریکای شمالی و احتمالا اروپا وجود دارد با کمی تغییرات، کمابیش شبیه هم هستند.

۱- هر نوع درآمد و پس انداز در دوران زندگی زناشویی، متعلق به هر دو نفر است.

۲- دو نفری که قرار است با هم ازدواج کنند این حق را دارند که دارایی و پس انداز و حتی مایملک قبل از ازدواج شخصی خود را ثبت کنند تا مشمول قانون اول نشود.

۳- زن و شوهر قانونا قسم می خورند که منافع خودشان را به همسرشان ترجیح ندهند. حق ندارند پس انداز شخصی یا ثروت شخصی مخفیانه تدارک ببیند. حق ندارند وام های بزرگ به اعضای خانواده خودشان بدهند.

حق ندارند بدون اطلاع همسر، ریسک های اقتصادی بزرگ انجام دهند. هر کدام از زوج ها اگر این مسائل را نادیده بگیرند دیگری می تواند از آن برای حکم طلاق استفاده کند.

۴- زن و شوهر باید در باره حریم شخصی و چگونگی حفظ و نگهداری آن، با هم صحبت کنند. آیا رمزهای تلفن و حساب بانکی و شبکه های اجتماعی شان را به هم بدهند؟

۵ – زن و شوهر بهتر است حتما در باره نحوه خانواده ایی که می خواهند تشکیل دهند دقیق و مشخص گفتگو کنند؟ آیا بچه می خواهند؟ چند بچه می خواهند؟ ایا سرپرستی فرزندان یتیم در برنامه زندگی شان قرار دارد؟

ما بعد از ملاقات با وکیل متخصص امور طلاق، به حقوق انسانی خودمان نسبت به همدیگر در درون ازدواج، پی بردیم.

گفتگو در باره طلاق برای هر دوی ما سخت بود ولی خوشحالیم و با اعتماد و صمیمیت بیشتر می رویم تا برنامه عروسی مان را راه بیاندازیم.

My fiancé and I met with a divorce lawyer before our wedding. These were our 5 biggest takeaways.

https://medium.com/insider/my-fianc%C3%A9-and-i-met-with-a-divorce-lawyer-before-our-wedding-f9069d0003b

Image source
Jen Glantz for Insider

More from ماهان طباطبایی
خصوصیات افرادی که نباید به آنها اعتماد کرد
اجازه دهید به نقل از مجله « روانشناسی معاصر»،  بخشی از خصوصیات...
Read More