چهار اسبی که به سمت طلاق می‌تازند

در دنیای مسیحیت برای فرا رسیدن روز قیامت چهار نشانه را به صورت اسب سوار تجسم می کنند. سوار کار اسب سفید نشانه تهاجم و تسخیر است. آنکه اسب سرخ را می تازاند نشانه جنگ و آشوب است. هجوم اسب سیاه نشانه قحطی است و آخرین سوار کار خود مرگ است که سوار بر اسب خاکستری رنگ پریده می تازد.

روانشناس و مشاور زناشویی دکتر « جان گاتمن» بر اساس سالها تجربهِ مشاوره به زوجها، معتقد است ۴ نوع رفتار مثل ۴ اسب سرکش در مسیری می رانند که نهایتش طلاق است:

۱- ایراد گرفتن

وقتی که که زوجها به شخصیت و اخلاق و عادت های تربیتی همدیگر حمله کنند و مدام لیستی از لقب های خصلتی به همدیگر نسبت دهند نظیر:

– تو تنبلی
– درست بشو نیستی
-شلخته ایی
-ولخرجی
– ناسپاس هستی
-خسیسی

۲- تحقیر

تحقیر نوع شدیدتری از ایرادگیری است که ریشه اش در خود را برتر دیدن است. یکی از زوجها این حس را دارد که مدام طرف مقابلش را خوار و بیعرضه نشان دهد.

– مسخره می کند
– با کنایه و طعنه حرف می زند
– صفت هایی را مدام به طرف مقابل نسبت می دهد
– با چشمانش به طرف مقابل بی اعتنایی یا تمسخر می کند
– بی احترامی می کند

۳- ایجاد سپر دفاعی

زوجها در دو حالت یک سپر و دیوار محکم دور خودشان می کشند. الف – یا هیچ نوع مسولیتی را در قبال رفتارشان نمی پذیرند و فکر نمی کنند باید خود را تصحیح کنند. ب – یا وقتی که شبانه روز از آنها ایراد گرفته می شود و ناچارند در لاک خود بمانند تا خود را مصون نگه دارند. 

۴- قهر
وقتی یکی از زوجها اعتصاب می کند و کاملا هر نوع گفتگو یا همکاری درون زندگی مشترک را معلق نگه می دارد. قهرها می توانند در سطوح مختلف باشند ولی تاثیر ناگوارشان به هر حال قوی است.

– ادای اینکه خیلی مشغولم و برای همین توجه نمی کنم
– تلاقی نگاه دیگر وجود ندارد
– حرفی زده نمی شود
– چون برایم مهم نیست واکنشی نشان نمی دهم

هیچکدام از این چهار اسب سوارِ طلاق، به تنهایی کاره ایی نیستند. نگران باشید و دقت کنید همه آنها با هم نتازند. اگر چنین است سعی کنید دنبال مشورت افرادی که در این زمینه ها اموزش دیده اند باشید.

Predictors of Divorce: The Four Horsemen of the Apocalypse

Predictors of Divorce: The Four Horsemen of the ApocalypseMore from ماهان طباطبایی
پنج تحقیق در باره فوائد مشروبخوری جمعی
هزاران سال از تجربه مشروبخوری بشر می گذرد و همه می دانند بهترین...
Read More