چهار اسب سرکش که در مسیر طلاق می‌تازند

چهار نوع رفتار مثل ۴ اسب سرکش در مسیری می رانند که نهایتش طلاق است

۱- ایراد گرفتن:
وقتی که که زوجها به شخصیت و اخلاق و عادت های تربیتی همدیگر حمله کنند و مدام لیستی از لقب های خصلتی به همدیگر نسبت دهند نظیر:

– تو تنبلی
– درست بشو نیستی
– شلخته ایی
– ولخرجی
– ناسپاس هستی
– خسیسی

۲- تحقیر

تحقیر ریشه اش در این است که یکی خود را برتر از دیگری می بیند. برای همین مدام طرف مقابلش را خوار و بی عرضه نشان می دهد.

– مسخره می کند
– با کنایه و طعنه حرف می زند
– صفت هایی را مدام به طرف مقابل نسبت می دهد
– با چشمانش به طرف مقابل بی اعتنایی و بی توجهی می کند
– بی احترامی می کند

۳- ایجاد سپر دفاعی

زوجها در دو حالت یک سپر و دیوار محکم دور خودشان می کشند. الف – یا هیچ نوع مسولیتی را در قبال رفتارشان نمی پذیرند و فکر نمی کنند باید خود را تصحیح کنند. ب – یا وقتی که شبانه روز از آنها ایراد گرفته می شود ناچارند در لاک خود بمانند تا خود را مصون نگه دارند. 

۴- قهر
وقتی یکی از زوجها اعتصاب می کند و کاملا هر نوع گفتگو یا همکاری درون زندگی مشترک را معلق نگه می دارد. قهر گاهی از روی ناچاری است.

– وانمود به اینکه خیلی مشغولم و برای همین توجه نمی کنم
– تلاقی نگاه بین زوج دیگر وجود ندارد
– حرفی زده نمی شود
– چون برایم مهم نیست واکنشی نشان نمی دهم

هیچکدام از این چهار اسب سرکش طلاق، به تنهایی کاره ایی نیستند. دقت کنید همه آنها با هم نتازند. اگر چنین است سعی کنید دنبال مشورت افرادی که در این زمینه ها آموزش دیده اند باشید.

Predictors of Divorce: The Four Horsemen of the Apocalypse

Predictors of Divorce: The Four Horsemen of the ApocalypseMore from ماهان طباطبایی
فرق مذهب ژاپنی‌ها با مذاهب ابراهیمی
مذاهب ابراهیمی یهودی، مسیحی و مسلمان از سه رفتار مشابه پیروی می...
Read More