برای داشتن روحیه قوی این ۵ کار را انجام دهید

روحیه قوی داشتن مخصوص آدم های بلندپرواز، جاه طلب یا افراد خارق العاده نیست. در همین زندگی روزمره هم ناگزیرید روحیه قوی داشته باشید.

۱- یاد بگیرید خاکستری زندگی کنید

بعضی افراد سعی می کنند همه چیز کنترل شده و از روی لیستی که تهیه کردند انجام شود. حتما این نوع آدمها در بعضی زمینه ها موفق هم هستند ولی چون آمادگی تغییرات ناخواسته را ندارند در یک جای دیگر زندگی شکست می خورند.

وقتی یاد بگیرید دنیای واقعی «نامعلوم و بدون پیشبینی» است می توانید راهی بیابید که تحمل تان برای اتفاقات پیشبینی نشده بیشتر شود.

۲ – خودتان، خط کش اندازه گیری موفقت و تلاش خود باشید

رشد شخصی تان در هر زمینه بهتر است بر اساس وجود خودتان باشد. اگر فوتبال بازی می کنید تعداد گل های که یک ستاره فوتبال می زند یا مقدار کیلومتری که درون زمین می دود یا میانگین سرعت او را ملاک خودتان قرار ندهید.

اگر در زندگی براساس توانایی دیگران مدام خودتان را محک بزنید انگار که بخواهید از سایه خودتان پیشی بگیرید. بهترین کار این است که مسیر رشد خودتان را نسبت به گذشته خودتان بسنجید.

۳ – اینقدر به نتیجه کار نچسبید

تمرکز بیش از حد به هدفی که می خواهید برسید شما را از یک تلاش جانانه دور می سازد. فقط دنبال جایزه بودن باعث می شود اهمیت کافی ندهید به کارهایی که قبل از رسیدن به جایزه باید انجام دهید.

۴- توانایی خودتان را انکار نکنید

ذات بشر دنبال یافتن دلایل ضعف و خطا است تا اشتباهاتی که منجر به شکست می شود را کنترل کند. ناخواسته ضعف ها بیشتر دیده و شناسایی می شوند. برای همین خوب است دفترچه پس اندازی از قابلیت ها و موفقیت ها هم داشته باشیم.

۵- گاهی فقط دست به هیچ حرکتی نزنید

اگر انسان قادر به مهار آشوب های روحی و عاطفی اش بود کل تمدن بشر توسعه اش سریعتر صورت می گرفت. گاهی بد نیست در مواقع طوفانی بی حرکت بمانید تا طوفان از محوطه شما عبور کند.

اگر دچار خشم یا ترس هستید بدون اینکه واکنشی به خرج دهید بگذارید این احساسات ته نشین شوند یا کاهش یابند.

To Become Mentally Stronger, Do These 5 Things

https://medium.com/on-the-couch/to-become-mentally-stronger-do-these-5-things-b4eb28487c9

More from ماهان طباطبایی
نیچه: دنیا دیگر با قواعد خدا نمی چرخد
این روزها همه جا صحبت از فردریک نیچه است و بیشتر از...
Read More