چرا همه ما درون تونل واقعیت خودمان محبوس هستیم

همه ما اگر برگردیم به خاطراتی که از کودکی تاکنون از احساسات و تعبیرهای خودمان از اتفاقات داشتیم به راحتی متوجه می شویم که یک قدرت تشخیص غلط در مغز ما انسانها ایجاد می کند که از آن به عنوان « تونل واقعیت» یاد می کنند.

برای مثال یادی کنیم از یک روز بارانی… به عنوان یک کودک یا نوجوان معمولا دوست داریم روزهای زندگی ما آفتابی می بود تا فرصت بازی از ما گرفته نشود. ما در درون یک روز بارانی احساس خوبی نداشتیم ولی اگر فرصت و درک احساسات آدم های دیگر را داشتیم شاید متوجه شادی یک کشاورز می شدیم که از دیدن باران به وجد می آید.

هر انسان به تنهایی هر نوع احساس واقعیتی را که می پذیرد کاملا مربوط به تجربه خودش و اعتقادات و موقعیت شخصی خودش است. تقریبا اکثر انسانها در همه عمرشان قادر به درک این حقیقت نیستند که درون یک نوع تونل خاصی از واقعیت زندگی می کنند.

برای مثال نگاهی دقیقتر بیاندازید به تصویر بالا … اگر بزرگسال باشیم بلافاصله تصویر یک زوج در حال معاشقه را می بینیم و ذره ایی هم شک و تردید در ما ایجاد نمی شود که واقعیت همین است که می بینیم.

اما همین تصویر را به یک کودک نشان دهیم اغلب شان فقط چندین دلفین می بینند. دلیلش این است که قبلا تصویر معاشقه یک زن و مرد را ندیده اند تا ذهن شان مثل ما بزرگسالان چیز دیگری ببیند. دلفین ها واقعیتی است که کودکان در تصویر می بینند.

یکی از قدم های اساسی برای رسیدن به تشخیص همه جانبه از زندگی این است که که بفهمیم هر انسان دیگر به هزاران دلیل مثل ما نمی بیند. مثل ما قضاوت نمی کند. مثل ما تصمیم نمی گیرد حتی اگر واقعیت رو به روی شان همانی باشد که ما می بینیم.

باید به این قدرت ذهنی برسیم که بپذیریم خودمان هم می توانیم مثل آنها واقعیت را وارونه و کاملا متفاوت ببینیم. یعنی اینکه واقعیتی که ما حس می کنیم یا باورهایی که داریم به نظر آنها درست نباشد.

البته این مشکل ذهنی که داریم دلیل نمی شود کل یک واقعیت یا یک حقیقت را رد کنیم. این فقط یک یاداوری همیشگی به خودمان است که فیلترهایی در طول زندگی درون ذهن مان ایجاد می شود که واقعیت را در یک تونل محدود و مخصوص ما قرار می دهد.

تشخیص این حقیقت به ما کمک می کند قبول کنیم تعبیر ما و دیگران طبیعتا می تواند کاملا متفاوت باشد. اگر واقعیت ما برای ما عزیز و مهم است پس واقعیت های دیگران هم به اندازه تشخیص ما، عزیز و محترم هستند.

Strange Psychological Forces That Often Overpower Your Mind

https://medium.com/mind-cafe/3-strange-psychological-forces-that-can-overpower-your-mind-19f04aac35d6

More from سعید داورپناه
بازگرداندن ایده «خودشناسی» آبراهام مزلو به قرن ۲۱
روانشناس بزرگ قرن ۲۰ میلادی «ابراهام مزلو» به خاطر هرم نیازهای انسان...
Read More