رابطه جنگ با هویت بشر

مورخ معروف « مارگرت مکمیلان» نویسنده چندین کتاب تاریخی در باره تاثیرات جنگ بر تمدن بشری معتقد است بشر بر اساس آمار جهانی مهربانتر و شریف تر شده است اما باید بین کاهش خشونت های روزمره انسانها و جنگ، فرق قائل شویم.

متاسفانه این تناقض در تمدن بشر وجود دارد که هر اجتماعی که حرمت انسانها و آموزش و مرام اجتماعی اش متحول تر می شود چون سازمان یافته تر و از نظر تکنولوژی پیشرفته تر است جنگ افروزی هایش نیز مخرب تر می گردد.

این تناقض در دنیای معاصر، آشکارتر از همیشه وجود دارد. عملا شهروندان کشورهای غربی آرامتر و مهربانتر و دلسوزتر به انسان های جامعه شده اند ولی حکومت های شان مدام بر قدرت جنگاوری بسیار مرگبارشان می افزایند.

از شروع رنسانس تاکنون، خشونت های فردی و حتی خشونت های حکومتی نسبت به شهروندان خودش در غرب کمتر شده است. در اکثر کشورها اعدام شهروندان لغو شده است. شکنجه و وضعیت غیرانسانی زندانیان کاهش یافته است. اما جنگ افروزی های مهیب و جهانی اتفاق افتاده است.

در حال حاضر جنگها توسط افراد در محلات و روستاها و شهرها و کشورها به حداقل ممکن رسیده است چون درخواست برای جنگیدن فردی، برای اکثریت مردم غیرقابل قبول است. بشر معاصر می داند که وظیفه اجرای قانون یا حتی انتقام رفتار آدم های بد، دیگر یک مسولیت شخصی نیست.

در طی یک قرن گذشته در اکثر موارد، جنگها سازمان یافته و حکومتی بوده است. حکومت ها هنوز می توانند به بهانه میهن پرستی و ایده سیاسی و دفاع یا گسترش مذهب، شهروندان هر جامعه ایی را برای جنگ ترغیب کنند.

طمع و ترس دو دلیل اصلی جنگ های سازمان یافته حکومت ها بوده است. حکومتها به طمع ثروت کشورهای دیگر از ملیت و مذهب استفاده می کنند تا جنگ افروزی کنند و در مقابل نیز حکومت ها از ترس هجوم دیگران، مردم کشورشان را برای جنگ ها ترغیب می کنند.

آیا می شود به طور کامل جلوی جنگ بین جوامع را گرفت. آیا فقط ما انسانها جنگ افروزی می کنیم؟ اآیا میل به جنگ افروزی یک خصلت مردانه است؟ آیا گسترش فرهنگ جهانی جلوی جنگ افروزی را می گیرد؟

ادامه دارد

Humans Have Gotten Nicer and Better at Making War

https://nautil.us/issue/94/evolving/humans-have-gotten-nicer-and-better-at-making-war

Steve Paulson is the executive producer of Wisconsin Public Radio’s nationally syndicated show To the Best of Our Knowledge. He’s the author of Atoms and Eden: Conversations on Religion and Science. You can subscribe to TTBOOK’s podcast here.

Lead image: Everett Collection / Shutterstock

More from ماهان طباطبایی
گاهی شرمساری می‌تواند یک هدیه باشد
کلمه شرم، مدتها است که منفی و حتی مضر شناخته شده است....
Read More