تصوری نادرست از تکامل

آنهایی که فکر می کنند تکامل یا فرگشت از هدف و نیتی از پیش تعیین شده دارد معتقد به نوعی ایده مذهبی هستند چون دارند می گویند دستی نیرومند و کنترل کننده، دارد طبیعت را به یک مسیر مشخص هدایت می کند.

خود این ایده که قرار و نیت و سرنوشتی برای تکامل یا فرگشت وجود دارد یک فکر و ایده مذهبی است که دارد می گوید دستی نیرومند و کنترل کننده، دارد طبیعت را به یک مسیر مشخص هدایت می کند.

اما حدود ۹۵ درصد « انواع » موجود زنده ایی که در سیاره ما ایجاد شده اند فرصت تکامل و فرگشت نیافته اند و منقرض گشته اند. حتی خود بشر هم به سادگی می تواند توسط یک ویروس ساده منقرض شود.

واقعیت طبیعت و حیات در سیاره ما نشان می دهد هیچ قرار تنظیم شده وجود ندارد. برای نمونه، اصلی ترین و گسترده ترین نوع موجود زنده تک سلولی « پروکاریوت ها» هستند که حدود ۳ میلیارد سال است کوچکترین تغییری نکرده اند.

حیات در زمینی که حدود چهار و نیم میلیارد سال قدمت دارد تا همین ۶۰۰ میلیون سال پیش فقط تک سلولی مانده بود و تصادفا موجودات چند سلولی و بعد پر سلولی پدیدار گشتند.

آخرین نکته ایی که می شود در برابر تصور نادرست مبنی بر هدفدار بودن حیات عنوان کرد این است که عملا حدود ۹۵ درصد « انواع »موجود زنده ایی که در سیاره ما ایجاد شده اند فرصت تکامل و فرگشت نیافته اند و منقرض گشته اند.

به عبارتی، اکثریت موجوداتی که روی زمین پدیدار گشته اند تصادفا ایجاد و تصادفا از بین رفته اند.
و قراری برای تکامل هدفدار وجود ندارد.

واقعیت کنونی البته نشان می دهد یک موجود پیچیده پر سلولی به نام انسان از بهترین موقعیت برای تطبیق با طبیعت سیاره ما برخوردار شده است ولی همه ما دیدیم که یک ویروس ساده کرونا بدون هیچ هدف و نیت از پیش تعیین شده، نسل بشر را در حد انقراض، تهدید کند.

More from مرد روز
کاریکاتور روز – آرزو بر پیرمردان عیب…
طبیعتا باید هورمون های جنسی افراد در دوران کهولت کم شود و...
Read More