تفسیر یک تابلوی نقاشی جالب

به این نقاشی با کمی دقت بیشتر نگاه کنید. در یک روز بارانی قطاری دارد از روبرو و از روی پل می آید. در سمت چپ، درون رودخانه می شود یک قایق پارویی را مشاهده کرد و کشاورزانی که همان نزدیکی به قطار می نگرند. در سمت راست نیز می شود دو اسب که مشغول شخم زدن هستند را حدس زد.

این نقاشی حدود ۱۸۰ سا پیش در دوران انقلاب صنعتی و نزدیکی های لندن توسط یک نقاش رمانتیک به نام ویلیام ترنر کشیده شده است.

نقاشان رمانتیک، یک نحله هنری فرهنگی بودند که کلا از تغییرات سریعی که تکنولوژی در طبیعت و دنیای روستایی ایجاد کرده بود راضی نبودند.

ببینید چقدر دو تکنولوژی ساده و طبیعی پارو و شخم زدن در در برابر قطار بسیار ناچیز تصویر شده است.

نقاش اواسط قرن ۱۹ میلادی انگلیس ویلیام ترنر با رندی نامحسوسی دارد یک روز غمگین بارانی را تصویر می کند که قطار انقلاب صنعتی بر زندگی تسلط یافته است.

یک نقاشی خوب، می تواند یک حقیقت اصلی دوره و زمانه خودش را ماندگار سازد.

قایق
اسبها
کشاورزان
قطار
More from ماهان طباطبایی
استراتژی ساده برای تصمیمات سخت
آیا تا به حال برای تان پیش آمده است بین دو انتخاب،...
Read More