چند پرنسیپ جوانمردانه

برای کلمه مرد یا مردانه تصاویر مشابهی در ذهن همه مردم سیاره زمین ایجاد می گردد که « قدرتمند بودن» حتما جزو شان است اما برای کلماتی نظیر جوانمرد یا جنتلمن به یکباره وارد محوطه جدیدی از تعریف مرد می شویم که مشخصه اصلی آن « آرامش» است.

اجازه دهید مروری داشته باشیم از چند اصل ساده مردانگی که به جای « قدرت» بر روی ویژگی های دیگر تاکید می کند:

۱- آدم معمولی بودن

اکثریت پدران و پدربزرگ های ما، مشهور و متمول و خاص نبودند اما تک تک شان بی سر و صدا ازخودگذشتگی کردند. هر جا لازم بود تن به ریسک دادند و اگر لازم بود با موقعیت یا شغلی کنار می آمدند. لازم نیست همه مان آدم خارق العاده ایی باشیم. می شود معمولی بود و جوانمرد …

۲- احترام به دوست

به نظر می رسد مردان با دوستان شان به راحتی شوخی کنند و همدیگر را کیسه بوکسی می بینند برای کاهش تنش های زندگی… اما به قول نویسنده معروف اسکار وایلد « مردان به دوستان شان از رو به رو خنجر می زنند»

۳- احترام واقعی به زنان

اگر از دیدن مردانی که رفتار خوبی با مادر و خواهر و دختر شما ندارند ناراحت می شوید پس توجه کنید مبادا رفتار مشابه با مادر و خواهرو دختر دیگران نداشته باشید.

۴- متواضع بودن

حتما یادتان می آید که کوچک، نحیف و محتاج بودید. حتما به چشم خود شاهد افراد سالخورده پیرامون هستید که دوباره به سمت ضعیف و نحیف شدن می روند. این زندگی و چرخه طبیعی شامل همه ما است پس در این دوران که احساس قدرت می کنید یادتان نرود که تواظع یک عمل طبیعیو جوانمردانه است.

۵- حرمت محیط جمعی را رعایت کردن

قدیمها، قبل از دوران اینترنت، ما مردان یاد می گرفتیم که در فضای عمومی، یک حداقل هایی از رفتار و اعمال را مراعات کنیم. این روزها اینترنت به ما اجازه می دهد در هر لحظه، هر حرفی را بدون رعایت هیچ دیسپلینی هر جا که می توانیم بزنیم. مهربان باشیم و حدو مرض ها را زیر پا نگذاریم.

۶- سر بار نباشیم

زندگی برای خیلی ها سخت تر شده است. حتما هم هر کدام ما در طول زندگی گاهی درخواست کمک از دیگران داریم.

گاهی حتی چنان نیازمندیم که بدون یاری عزیزان و دوستان ممکن است زمینگیر شویم ولی دلیل نمی شود که همه وجودمان متکی به حمایت دیگران باشد.

Six Laws of Manhood That Everyone Should Live By

https://medium.com/the-ascent/six-laws-of-manhood-that-everyone-should-live-by-1cfffeaad2a9

https://philrosenn.medium.com/the-5-most-important-laws-of-manhood-of-all-time-ec71c7cdc437

More from ماهان طباطبایی

کشف یک رازِ بزرگ پیرشدن

به گونه ای اجتناب ناپذیر همه موجودات زنده به سمت پیر شدن می...
بیشتر بخوان