چند پرنسیپ جوانمردانه

برای کلمه «مرد» تعریف مشابهی در ذهن همه مردم دنیا ایجاد می گردد که « قدرتمند بودن» یکی از آنها است. اما جوانمردی، نجابت و صبوری هم از مشخصات مردانه است.

اجازه دهید مروری داشته باشیم از چند اصل ساده مردانگی که به جای « قدرت» بر روی ویژگی های دیگر تاکید می کند:

۱- آدم معمولی بودن

اکثریت پدران، مشهور و متمول و خاص نبودند اما تک تک شان بی سر و صدا ازخودگذشتگی کردند. هر جا لازم بود تن به ریسک دادند. لازم نیست همه مان آدم خارق العاده ایی باشیم. می شود معمولی بود و جوانمرد …

۲- احترام به دوست

به نظر می رسد مردان با دوستان شان به راحتی شوخی کنند و همدیگر را کیسه بوکسی می بینند برای کاهش تنش های زندگی اما به قول نویسنده معروف اسکار وایلد « ما مردان به دوستان خود، فقط از روبرو خنجر می زنیم » احترام دوست، احترام به خودمان است.

۳- احترام واقعی به زنان

اگر از دیدن مردانی که رفتار خوبی با مادر و خواهر و دختر شما ندارند ناراحت می شوید پس توجه کنید مبادا رفتار مشابه با مادر و خواهر و دختر دیگران نداشته باشید.

۴- متواضع بودن

حتما شاهد افراد سالخورده پیرامون تان هستید که دوباره به سمت ضعیف و نحیف شدن می روند. این زندگی و چرخه طبیعی شامل همه ما است پس در این دوران که احساس قدرت می کنید یادتان نرود که تواضع یک عمل طبیعی و جوانمردانه است.

۵- حرمت محیط جمعی را رعایت کردن

قدیمها، قبل از دوران اینترنت، ما مردان یاد می گرفتیم که در فضای عمومی، یک حداقل هایی از رفتار و اعمال را مراعات کنیم. این روزها اینترنت به ما اجازه می دهد در هر لحظه، هر حرفی را بدون رعایت هیچ دیسپلینی در هر جا که می خواهیم بزنیم. حد و مرز ها را زیر پا نگذاریم.

۶- سر بار نباشیم

زندگی برای خیلی ها سخت تر شده است. حتما هم هر کدام ما در طول زندگی گاهی درخواست کمک از دیگران داریم. گاهی حتی چنان نیازمندیم که بدون یاری عزیزان و دوستان ممکن است زمینگیر شویم ولی دلیل نمی شود همه وجودمان متکی به حمایت دیگران باشد. در اولین فرصت اتکا به خود را ایجاد کنیم.

Six Laws of Manhood That Everyone Should Live By

https://medium.com/the-ascent/six-laws-of-manhood-that-everyone-should-live-by-1cfffeaad2a9

https://philrosenn.medium.com/the-5-most-important-laws-of-manhood-of-all-time-ec71c7cdc437

More from ماهان طباطبایی
نرهایی که در طبیعت، یواشکی پدر می‌شوند
در دنیای حیوانات، برای نرهایی که قد و قامت شان کوچکتر از بقیه...
Read More