رشد جمعیت بشر یک درصد کاهش می‌یابد

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل جمعیت بشر در پاییز امسال به ۸.۵ میلیارد می رسد. اما این افزایش به خاطر افزایش تولید مثل نبوده است. آمار نشان می دهد که عملا ۶۱ کشور دنیا با کاهش ۱ درصدی جمعیت برای ۳۰ سال آینده روبرو هستند.

دو دو دلیل افزایش جمعیت سیاره ما در حال حاضر، کاهش مرگ و میر و افزایش طول عمر می باشد. دو دلیلی که ثابت می کند توسعه اقتصادی و اجتماعی به طور مداوم در سراسر سیاره ما دارد صورت می گیرد.

در سال ۱۹۹۰ میانگین طول عمر بشر حدود ۶۴ سال بوده است ولی در طی سه دهه گذشته به حدود ۷۳ سال رسیده بود. متاسفانه مرگ و میر حدود ۶ میلیون نفره ناشی از کرونا در طی دو سال گذشته میانگین طول عمر را موقتا به ۷۲ سال رسانده است.

سازمان ملل بر اساس آمار جدید، حتی پیشبینی رشد جمعیت ۵۰ سال آینده را نیز کاهش داده است. جمعیت بشر قرار بود تا سال ۲۰۸۰ به ۱۱ میلیارد برسد ولی روند افزایش جمعیت نه تنها زیاد نمی شود بلکه حکایت از کاهش نیم میلیاردی می کند.

بر طبق آمار جهانی تعداد بارداری زنان در طی ۷۰ سال گذشته نصف شده است. میانگین تولیدمثل زنان در سال ۱۹۵۰ میلای ۵ فرزند بوده است که در حال حاضر به ۲.۳ کاهش یافته است.

World Population Prospects 2022

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

M

“Po

[Rela

More from ماهان طباطبایی
از دوران قدیم بشر به آدم فضایی‌ها فکر می‌کرد
در دوران انقلاب علمی اروپا در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی می...
Read More