آدمهای بد، خوب، متعادل

بر اساس تحقیقات گسترده فقط حدود دو درصد جمعیت بشر از ویژگی های یک شخصیت بد برخوردارند ولی نزدیک به ۲۰ درصد بشر می توانند گاهی رفتارهای بد نظیر خودپرستی، شیادی و مردم آزاری را بروز دهند.

اما در مقابل، تحقیقات نشان می دهد که نزدیک به نصف آدمهای سیاره ما آدم های خوبی هستند. آدمهایی که از موفقیت دیگران خوشحالند. برای دیگران دلسوزی کنند. میل به همکاری در آنها بیشتر است و قدرت تغییر و بهبود شخصیت دارند.

آدم های بد البته زودتر از بقیه به پایان خط مسابقه می رسند و می توانند موفق تر باشند چون اساس رفتارشان سواستفاده از موقعیت و توانایی دیگران است.

بسیاری از آدمهای بد متاسفانه به خاطر شیوه های معیشتی که در روی زمین وجود دارد قادر هستند برای دزدی ها، دروغ و ظلمی که به دیگران روا می کنند تقاصی پس ندهند. اما همزمان تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان می دهد این نوع افراد در نهایت، انسان های خوشبختی نیستند. امکان زندانی شدن، اعتیاد به الکل و خودکشی در بین آدمهای «مردم آزار» بیشتر است. پشیمانی و تنهایی نیز می تواند زندگی شان را مختل کند.


البته به نظر می رسد هر چه بر سن انسانها اضافه می شود بخصوص بعد از ۳۰ سالگی، میل به رفتار عادلانه تر در افراد بیشتر می شود.

اگر جزو افرادی هستید که فکر می کنید چرا بدی ها وجود دارد و چرا انسان قدرت تخریبش را مدام به اجرا می گذارد خوب است بدانید که اکثریت آدمها رفتار متعادل دارند و قابلیت تغییر و تحول دارند.

https://psyche.co/ideas/are-people-with-dark-personality-traits-more-likely-to-succeed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18837606/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019188692030310X

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22996170/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19243821/

More from ماهان طباطبایی
مردان امروز به اندازه نصف پدربزرگ‌های شان اسپرم دارند
جمعبندی نتایج ۱۸۵ تحقیق که دربرگیرنده نمونه‌برداری اسپرم از ۴۵ هزار مرد...
Read More