آدمهای بد، خوب، متعادل

بر اساس تحقیقات گسترده، حدود ۲ درصد جمعیت بشر از ویژگی های یک شخصیت بد برخوردارند ولی حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد بشر می توانند سه رفتار مخصوص آدم بد یعنی خودپرستی، شیادی و مردم آزاری را بروز می دهند.

اما در مقابل، تحقیقات نشان می دهد که بین ۳۰ الی ۵۰ درصد افراد هر اجتماعی، آدم های خوبی هستند. از موفقیت دیگران خوشحالند. می توانند خود را جای دیگران تصور کنند و برای دیگران دلسوزی کنند. میل به همکاری در آنها بیشتر است و قدرت تغییر و بهبود شخصیت دارند.

در مجموع، آدم های بد زودتر از بقیه به پایان خط مسابقه می رسند و می توانند موفقتر باشند چون اساس رفتارشان سواستفاده از موقعیت و توانایی دیگران است. اما همزمان تحقیقات زیادی وجود دارد که این نوع افراد در نهایت، انسان های خوشبختی نیستند. امکان زندانی شدن، اعتیاد به الکل و خودکشی در بین آدمهای «مردم آزار» بیشتر است.

نکته جالب و مهم این است که افراد یک جامعه فقط به دو گروه بد و خوب تقسیم نشده اند. حدود ۴۰ درصد بشر با وجود آنکه گاهی رفتار و نیت های بد نیز از خود نشان می دهند ولی تصمیمات و رفتارهای اصلی شان، مثبت و خیرخواهانه است

بسیاری از انسانها ویژگی اجتماعی بودن را در ذات خود دارند ولی مثل بسیاری دیگر از توانایی ها، کم و زیاد شدن ویژگی های فردی بستگی به موقعیت زندگی شخصی یا اجتماعی شان دارد. اما هرچه بر سن انسانها اضافه می شود بخصوص بعد از ۳۰ سالگی، میل به رفتار عادلانه تر در افراد بیشتر می شود.

اگر همچنان جزو افرادی هستید که فکر می کنید چرا بدی ها وجود دارد و چرا انسان قدرت تخریبش را مدام به اجرا می گذارد خوب است بدانید که اکثریت آدمها رفتار متعادل دارند و قابلیت تغییر و تحول دارند.

Are people with dark personality traits more likely to succeed

https://psyche.co/ideas/are-people-with-dark-personality-traits-more-likely-to-succeed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18837606/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019188692030310X

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22996170/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19243821/

More from ماهان طباطبایی
تعداد دوستان مورد نیاز بشر
وقتی که « Robin Dunbar» استاد دانشگاه آکسفورد در سال ۱۹۹۳ نظریه‌...
Read More