چرا مردم دنیا نظریه‌های توطئه را باور می کنند

از هزاران سال پیش وجود دست های مشکوک برای اکثر اتفاقات طبیعی نظیر سیل و زلزله و قحطی و بیماری های واگیر نیز وجود داشت. آن موقع‌ها که هنوز موسسات قدرتمند درون اجتماعات شکل نگرفته بود انگشت اتهام به سمت جادوگران، شیطان پرستان و خدایان قبایل دیگر گرفته می شد.

به قول نوال حریری مورخ و فیلسوف معاصر، نظریه توطئه های بزرگ برای ایجاد حوادث مهم دنیا، ساخته و پرداخته دوره و زمانه ما نیست و قدمتی هزاران ساله دارد.

اغلب انسانها در طول تاریخ دسترسی به اطلاعات مهم در باره دلایل جنگها، جابجایی قدرتها و حتی انقلابات و کودتاها نداشتند و به همین خاطر دنبال یک جواب اصلی و قاطع و قابل فهم برای بدبختی های خود بودند.

هرگز نباید فکر کرد که آدم های نادان، بی سواد یا خرافاتی به افکار توطئه امیز پناه می برند. یافتن یک دلیل سریع و همه جانبه برای یک مسئله، در مغز انسان تعبیه شده است و از قابلیت های همیشگی آن بوده است.

میل بشر برای یافتن یک راز مشکوک در دورانی بیشتر می شود که زندگی اجتماعی در حالت بحرانی باشد. بی دلیل نیست در موقعیتی که کرونا برای کل سیاره ما ایجاد کرده است شاهد شیوع انواع تئوری های توطئه هستیم

این روزها شنیده می شود که گسترش عمدی ویروس کرونا در جهان در لابراتوراها و توسط حکومت ها صورت گرفته است.

می گویند بیل گیت ویروس کرونا را پخش کرده است تا بتواند با نصب گیرنده های بسیار ریز درون واکسن ها به کنترل کامل اطلاعات بشر برسد.

شایع است که تکنولوژی خدمات شبکه های تلفنی جی ۵ دنیا را با کرونا مختل کرده است تا سیستم و تکنولوزی ارتباطی خود را جهانی سازد. سیستمی که می تواند اطلاعات همه بشر را در اختیار بگیرد.


این تئوری هم در همه جا شنیده می شود که چون افراد سالخورده مدام بیشتر می شوند و هزینه زیادی برای حکومت ها ایجاد می کنند ویروس کرونا را منتشر کرده اند تا به کاهش عمدی سالمندان جهان دست یابند.

نکته اساسی در پذیرش فرضیه های مشکوک توسط بخش زیادی از مردم جهان این است که هر نوع تئوری توطئه یکی از مشکلات یا نگرانی های واقعی بشر را بزرگ جلوه می دهند و جوابی سریع و قابل قبول برایش ایجاد می کنند.
پیچیده شدن اضاع و اتفاقات در جهان کنونی که تقریبا همه بشر از آنها خبر دارد نظیر جنگ ویرانگر سوریه زمینه ایده الی برای فرضیه های مشکوک است. چندین۶ کشور به بهانه های متفاوت در آن نیروی نظامی پیاده کرده اند و هر کدام مبلغ یکی از انواع توطئه ها هستند.

Your brain loves conspiracy theories. Here’s why
https://bigthink.com/paul-ratner/why-your-brain-loves-conspiracy-theories

People Drawn to Conspiracy Theories Share a Cluster of Psychological Features

https://www.scientificamerican.com/article/people-drawn-to-conspiracy-theories-share-a-cluster-of-psychological-features/

More from ماهان طباطبایی
مردان امروز به اندازه نصف پدربزرگ‌های شان اسپرم دارند
جمعبندی نتایج ۱۸۵ تحقیق که دربرگیرنده نمونه‌برداری اسپرم از ۴۵ هزار مرد...
Read More