نقاش معروف دیوارهای دنیا Hyuro

تامارا دورویک از همان شروع فعالیت های هنری اش اعلام کرده بود که از من نپرسید اصل و نسب من از کجاست یا کجا زندگی می کنم یا کی به دنیا آمده ام؟ من روی دیوارها نقاشی نمی کنم. من با خیابانها حرف می زنم.

نقاشی های دیواری او در کوچه های بیشتر از ۱۰ کشور دنیا نقش بسته است. روحش شاد.

her site and Instagram

More from مرد روز
چگونه در هر جمعی احساس راحتی کنید
رمزِ مرکز توجه بودن، قرار گرفتن در مرکز توجه است. شما برای...
Read More