نقاش معروف دیوارهای دنیا Hyuro

تامارا دورویک از همان شروع فعالیت های هنری اش اعلام کرده بود که از من نپرسید اصل و نسب من از کجاست یا کجا زندگی می کنم یا کی به دنیا آمده ام؟ من روی دیوارها نقاشی نمی کنم. من با خیابانها حرف می زنم.

نقاشی های دیواری او در کوچه های بیشتر از ۱۰ کشور دنیا نقش بسته است. روحش شاد.

her site and Instagram

More from مرد روز
شش عکس زیبا از زن
ERIC DAOUST THIERRY SMETS
Read More