او کو

مرا اگر بر در بهشت بیارند، اول در نگرم که او در آن‌جا هست؟ اگر نباشد گویم «او کو؟»

مقالات شمس

More from هدیه کدخدایی
ناگفته‌ها آدمها را از هم دور می‌کند
می فرمایند: ﺁﺩﻡ ها ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﯼ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ،...
Read More