ناگفته‌ها آدمها را از هم دور می‌کند

می فرمایند: ﺁﺩﻡ ها ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﯼ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﯼ ﻗﺪﻡ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ …

More from هدیه کدخدایی
حسادت عاشقانه
جایزه اسکار بهترین نوع حسادت هم میرسه به حضرت سعدی که میفرمانرشکم...
Read More