ناگفته‌ها آدمها را از هم دور می‌کند

می فرمایند: ﺁﺩﻡ ها ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﯼ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﯼ ﻗﺪﻡ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ …

More from هدیه کدخدایی
مگه میشه هیچوقت عاشق نشد
همیشه اونهایی که ادعا میکنن «ما هیچ‌وقت عاشق نمیشیم» از بقیه سخت‌تر...
Read More