من چرا باید همیشه دنبالش باشم

سلام. ۲۷ ساله ام. دانشگاهم رو با نمرات خوب تموم کردم. دوسال پیش از طریق یک آشنا در فامیل، یک کار خوب در یک شرکت مهندسی بزرگ دارم. همانجا با یک دختر همسن و سال خودم آشنا شدم. ۸ ماه است همدیگر را می بینیم.

اما فقط من هستم که باید درخواست و ابراز علاقه کنم. انگار فقط این من هستم که باید با تلفن و تکست ترغیبش کنم به سکس … تا وقتی که دنبالش هستم از این همه میل به نظر یکطرفه ناراحت نمی شوم ولی چند روز پس از دیدارمون، از خودم می پرسم چرا من همیشه دنبالش باشم؟



سامان عزیز

نیاز و میل جنسی زنان کمتر از ما مردان نیست ولی تمنای جنسی شان وقتی آشکار می شود که احساس کنند خواستنی هستند.

زنان دوست دارند حس کنند که مرکز توجه مرد مورد علاقه شان هستند. تمنای مردشان آنها را به وجد می آورد تحریک شان می کند. ریسک پذیرتر می شوند.

برای بسیاری از زنان، شور جنسی در ترکیب با بقیه تمایلات حسی و عاطفی معنی می دهد. خواستنی بودن یا ستایش زیبایی شان یا گوش دادن به نظرات آنها که نشانه توجه به شعور شان است. خرید کادوهای حتی کوچک یا صرف وقت با آنها، میل جنسی شان نسبت به مردشان را افزایش می دهد.

ما مردان هم البته این نیازها و توجهات را دوست داریم از جنس مقابل دریافت کنیم,.

در ضمن پیشنهاد میکنم به اوقاتی از با هم بودن که ربطی به رابطه جنسی ندارد هم توجه کن. با هم قدم بزنید. کوه بروید. با هم فیلم ببینید و موسیقی بشنوید یا یک قصه را همزمان بخوانید.

هر عمل مشترک که واقعا و صمیمانه هر دوی تان دوست دارید مثلا کوتاه کردن همزمان موی سر، می تواند به شناخت و علاقه و خاطره بیشتر منجر شود.

برای زنان این توجهات و خاطرات غیرجنسی خیلی مهم است و باعث افزایش خواستنی بودن و احترام ما مردان در قلب شان می گردد.

Written By
More from بهمن
مردی که دوست دارم بی پول است
سلام من ۲۰ سالہ هستم پسری را دوست دارم ۲۱ سال سنش...
Read More