ملکول آب در ماه

دهانه یا گودی کلاویوس در ماه

دانشمندان از طریق تکنولوژی ردیابی موج هایی که هر نوع اتم یا ترکیبات اتم ها ایجاد می کنند می دانستند که در ماه آب وجود دارد.

تلسکوپ سوفیا که متصل به یک جت بوئينگ ناسا است توانسته است به طور دقیق مقدار آب موجود در یکی از نقاط ماه را اندازه بگیرد. بر اساس اطلاعات جدید، ملکول های اب به صورتی که می شناسیم و نه یخزده در دهانه بززرگ « کلاویوس» کشف شده است.

دانشمندان حدس می زنند که ملکول آب در حالت یخ زده در محوطه پنهان ماه یا نیمه ایی که رو به سطح زمین نیست نیز وجود دارد.

نظریه اصلی علمی در باره پیدایش ملکول آب در ماه توضیح می دهد که ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اکسیژن  از طریق اجرام اسمانی به سطح ماه منتقل شده است. نظریه دیگر این است که ایجاد ملکول آب احتمالا نتیجه برخورد شهاب سنگ ها به سطح ماه و بهم تنیدن اتم های اکسیژن و هیدروژن در محل برخورد سنگهای آسمانی  در سطح ماه باشد.

جدیدترین نظریه های علمی می گویند خود ماه نتیجه برخورد یک سیاره به زمین بوده است. سیارک تیا وقتی به زمین اصابت می کند چنان حرارت و انفجاری صورت می گیرد که بخشی از زمین به صورت مواد گداخته از زمین کنده می شود ولی در دایره کشش زمین می ماند. حجم مذاب فوق به مرور سرد می شود و تبدیل به قمر زمین می گردد.

ناسا قرار است حدود ۴ سال دیگر یک زن و مرد فضانورد را در کنار دهانه یا گودی « شکلتون» فرود آورد تا تحقیقات دقیقتری از مقدارآب درون این گودی بزرگ تهیه کنند.

A Wet Moon? Sun-Lit Lunar Surface Has Water And So May Its Shadows, Say Scientists

Five quick questions answered about finding water on the Moon

More from مرد روز
سه ترانه عجیب
ویئوی اولی که خواهید دید کار کوتاهی است که بر اساس ترانه ای...
Read More