کاریکاتور روز – وقتی به کرونا عادت می کنیم

Menekse Cam

تعداد کشته شدگان ناشی از بیماری کرونا از مرز ۱ میلیون نفر نیز عبور کرده است. آدمها خسته و بی حوصله و به همان اندازه، بی‌احتیاط شده اند. مواظب باشیم.

More from مرد روز