عکس روز – مردی که فقط ماسک به تن دارد

مردی که فقط ماسک به تن دارد – لندن – REUTERS . Simon Dawson
More from مرد روز
تمرین با وزنه و کاهش ابتلا به سرطان
تحقیقات متعددی وجود دارند که نشان می دهند تمرین با وزنه، خطر...
Read More