عکس روز – مردی که فقط ماسک به تن دارد

مردی که فقط ماسک به تن دارد – لندن – REUTERS . Simon Dawson
More from مرد روز

شباهت خنده نوزاد انسان با میمون

نوزادان از حدود ۴ ماهگی به بعد می خندند. آنها از حرکات...
بیشتر بخوان