عکس روز – مردی که فقط ماسک به تن دارد

مردی که فقط ماسک به تن دارد – لندن – REUTERS . Simon Dawson
More from مرد روز

حراج ماشین های گرانتر از 10 میلیون دلار

از نظر صاحبان یک میلیارد و دویست میلیون ماشینی که در جاده...
بیشتر بخوان