کاریکاتور روز – خرس قطبی در حال انقراض

کاریکاتوریست هلندی Maarten Wolterink در این اثر ساده و صمیمی توانست انقراض خرس قطبی را به تصویر بکشد.

 

 

More from مرد روز
تصاویری از عشق آپارتمانی
با آمدن شبکه های اجتماعی اینترنتی، هنرمندان جوان بدون نیاز به تائید...
Read More