بیل گیتس و ساختن ۲ میلیارد واکسن کرونا از پاییز امسال

دانشگاه اکسفورد جزو چندین موسسه تحقیقاتی است که واکسن کرونای شان مراحل اولیه ازمایشگاهی را طی کرده است. تاکنون ۱۰ هزار داوطلب در انگلیس پذیرفته اند واکسن آکسفورد در مراحل ساخت بر روی بدن شان مورد آزمایش قرار بگیرد.

آکسفورد و چندین شرکت داروسازی بزرگ انگلیس و موسسات خیریه تحقیقاتی جهان قبلا اعلام کرده اند که برای تسریع دسترسی به واکسن کرونا، یک میلیارد واکسن، قبلا از تایید نهایی  تولید و انبار خواهند کرد تا به محض تصویب در دسترس قرار بگیرد.

با پشتیبانی مالی موسسه بیل گیتس، رقم تولید واکسن انگلیسی در سطح جهانی به دو میلیارد عدد رسیده است. واکسن محققین دانشگاه اکسفورد که در حال عبور از مراحل تحقیقی است در صورت موثر بودن می تواند از پاییز امسال به صورت غیرانتفاعی در دسترس دنیا قرار بگیرد.

بزرگترین شرکت واکسن سازی جهان « انستیتو سرم» در هند نیز  متعهد شده است یک میلیارد واکسن دانشگاه اکسفورد را برای کشورهای در حال پیشرفت بسازد.

واکسن AZD1222 هنوز معلوم نیست همه مراحل کلینیکی را با موفقیت طی کند ولی  چون اپیدمی کرونا به شکل مهیبی زندگی بشر را فلج کرده است موسسات بزرگ دنیا را واداشته است تن به ریسک مالی بزنند و واکس مورد نظر را قبل از تصویب تهیه و انبار کنند تا با سرعت هر چه بیشتر در دسترس قرار بگیرد.

اگر قدم های بعدی ازمایشگاهی اش همچنان موفقیت آمیز به نظر برسد حتما بر بودجه تولید واکسن قبل از تصویب افزوده خواهد شد. شرکت دارویی AstraZeneca با انتشار اعلامیه رسمی توضیح داد که تلاش شبانه روزی برای آماده ساختن واکسن ها تا پاییز امسال در دستور کارشان قرار دارد. این شرکت صریحا اعلام کرد که تهیه واکسن کرونا یک مسیر تولید داروی غیرانتفاعی است.

 

 

 

two Billion Doses of Oxford’s Unproven Coronavirus Vaccine Will Soon Be Ready to Produce

https://www.sciencealert.com/2-billion-doses-of-oxford-s-potential-coronavirus-vaccine-could-soon-become-available

This article was originally published by Business Insider.

 

More from مرد روز
سلفی پا – رضا از ماسال
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More