عکاس زیبایی بدن زنان و مردان – Gavin O’Neill

گِوین اونیل عکاس نیوزلندی، مشتری هایش معروفترین مجلات مد و زیبایی و مارک های بزرگ لباس امریکا و اروپا هستند. او در کنار آن، خالق عکس های زیبا از بدن زنان و مردان هم است.

Image Source
http://www.gavinoneill.com/beauty

More from مرد روز
عکاسی یک زن از زیبایی زن
عکاس اوکرائینی ایلونا شِوچیشنا طراح مد لباس هم هست. او در حین کارهای...
Read More