چرا مردان سلامت خود را جدی نمی‌گیرند

برای ما مردان همچنان بعد از هزاران سال، تحمل درد، خم به ابرو نیاوردن، احساس ضعف نداشتن و ریسک پذیری جز خصلت های بسیار مهم هستند.

برای همین ما از دست دکتر فرار می کنیم. دوست نداریم پیش پزشک برویم چون راحت تریم ندانیم چه بر بدن مان می گذرد. برای ما ترسناک و حتی شرم آور است اگر بفهمیم ضعف جسمی داریم. داشتن یک مریضی اذیت کننده یا مزمن هیچ معنی ندارد جز اینکه جسم ما دیگر سالم نیست و دیگرآنطور که باید قوی  نیستیم.

ما از اتوریته پزشکان می ترسیم چون تشخیص و تخصص دکتر قدرتمندتر از غرور یا موقعیت اجتماعی ما است. ما درک می کنیم که نمی شود با تشخیص دکتر در بیفتنیم. اگر دکتر به ما بگوید قند خون یا فشار خون مان بالا است چاره ایی نداریم جز اینکه بپذیریم که جسم ما شکننده، ضعیف و حتی حساس شده است

نمی خواهیم به ما گوشزد شود که اضافه وزن مان از دفعه قبل بیشتر شده است یا قطر دو ر شکم مان مدام در حال بزرگ شدن است. ما از این نوع واقعیت های مربوط به سلامت  جسمی می گریزیم چون ترجیح می دهیم در بی خبری مطبوعی که در آن به سر می بریم باقی بمانیم.

برای زنان سلامت شان مهم است چون هم مسولیت سلامت و وابستگی شدید فرزندان آنها را وا می دارد که به خوبی از جسم خود مراقبت کنند.  زنان از پزشکان و اطلاعات  بهداشتی که مطرح می کنند هراس ندارند.

زنان در طول هزاران سال به دلایل مختلف تمایلی کمتری برای در معرض ریسک بودن داشتند. فیزیک و استقامت و مقدار ماهیچه های کمتر بدن شان آنها را طبیعتا واداشت که رفتار فیزیکی ریسک پذیر کمتری داشته باشند.

زندگی ما مردان از همان دوران باستانی همیشه در معرض ریسک و خطر در حین شکار و دفاع از خانواده و قبیله بوده است. بعدها رقابت برای داشتن ثروت و موقعیت اجتماعی ما را به ریسک مهاجرت یا تقبل شغل های خطرناک نظیر دریانوردی و جنگجویی می کشاند. ریسک برای ما فرصت تولیدمثل و تضمین تکرار ژن ما را بیشتر می کرد.

این واقعیت همان محاسبه داروین برای تعریف «بقای اصلح» است. از نظر داروین  وقتی یک موجود زنده تطبیق یافته تر با طبیعت است وقتی که موفق به تولیدمثل بیشتر شود. موفق در تکرار بیشتر ژن خودش… بقای اصلح در درجه اول برای صیانت ذات است. یعنی ادامه من و در درجه دوم باعث افزایش تعداد افراد قبیله و طبیعتا افزایش  قدرت و دفاع و تولید موادغذایی است.

مردان با این سیمکشی غریزی شکل گرفته اند که به هر طریق ممکن خودشان را تکرار کنند. برای اغلب مردان ریسک و مواجهه با خطر، فرصت بقای اصلح بودن را تضمین می کرد. ما امردان البته از حداقل یک قرن پیش به اینطرف همه تلاش موفق بودن مان در تولیدمثل محدود نمی شود. ولی ایجاد فرصت از طریق ریسک همچنان در وجود ما است.

ما مردان کم کم باید بیاموزیم که ریسک یا قدرت جسمی یا میل به برتری یا بقیه غریزه های ناگزیر طبیعی و باستانی را کمتر لازم داریم.  ما خیلی ساده بهتر است مواظب سلامت مان باشیم. بخصوص که امکانش را کمابیش داریم.

 

MEN AND HEALTH: THE ROOT OF MALE HEALTH ISSUES

http://source.southuniversity.edu/men-and-health-the-root-of-male-health-issues-43917.aspx

‘Tough’ Men Are Ignoring Their Serious Health Problems, Study Finds

https://www.huffingtonpost.ca/2016/03/24/men-health-problems_n_9543470.html

6 Reasons Men Avoid the Doctor

https://www.shccares.com/blog/6-reasons-men-avoid-doctor

 

More from ونداد زمانی

اسب سواری نسرین ستوده و همسرش

این تصویر به یکباره همه ارزش ها و شعارهای ۶۰ سال گذشتهِ...
بیشتر بخوان