غمگین بودن به نفع بشر است

غمگین بودن و احساس بد داشتن، بخشی از تجربه عادی بشر می باشد. حقیقتی که این روزها سعی می شود هم انکار شود و هم نامناسب تشخیص داده شود.

اما اگر به تاریخ تمدن بشری نگاهی بیاندازیم می بینیم اندیشمندان و فیلسوفان مدام از تاثیرات مفید ناشی از احساسات منفی و اتفاقات بد بر روی انسان گفته اند. آنها منطق و استدلال هایی تهیه دیدند که بشر را برای قبول ناملایمات زندگی نظیر از دست دادن عزیزان، غم و بی عدالتی بردبار سازند.

از دید روانشناسان نیز انواع احساسات منفی، نقشِ عامل هشدار دهنده را ایفا می کنند. در حقیقت، تنوع احساسات غمگینانه و نگران کننده در انسانها بیشتر از ابراز وجودهای شاد است.

شکی نیست که احساس افسردگی شدید و طولانی مدت، زندگی بعضی از انسانها را کاملا مختل می کند و علم روانشناسی با تمام وجود تلاش می کند که به این نوع افراد کمک کند. ولی از نظر روانشناسان، افسردگی خفیف و گذرا، یک رفتار تطبیقی برای روبرو شدن هر چه دقیق تر با موقعیت های نامساعد است.

1 – در حین ناراحت یا غمگین بودن، آدم‌ها سعی می کنند به جزئیات بهای بیشتری دهند. به ایما و اشاره ها توجه می‌کنند و اینها کمک می‌کند داوری شان، خطای کمتری داشته باشد.
 
2 – افراد غمگین و جدی کمتر هیجانزده می شوند. حواس شان کمتر پرت می شود. به این خاطر، فرصت می یابند کارهای شان را بهتر و کامل تر انجام دهند.
 
3 – افرادِ غمگین و بالطبع ساکت تر، گوشی شنواتر و دقیق تری دارند. نیت و ایده دیگران را بهتر جذب می کنند و در انتقال ایده و نظرِ خودشان، موفق تر هستند. آنها در ضمن، توجه بیشتری به توقعات اجتماع، نشان می دهند. همین باعث می شود نسبت به رعایت حق دیگران، حساس تر باشند و رفتار عادلانه تری بروز دهند.
 
همه این دلایل و شواهد می تواند الگویی باشد برای مقاله با بازار سودآور که کارشان شاد و خوشبخت نشان دادن افراد است. آنها ولی فقط، شادی مصنوعی ایجاد می کند، شادی که گویی فقط با خرید و مصرف بیشتر به دست می آید.

همه این دلایل و شواهد می تواند الگویی باشد برای مقاله با بازار سودآور که کارشان شاد و خوشبخت نشان دادن افراد  است. آنها ولی فقط، شادی مصنوعی ایجاد می کند، شادی که گویی فقط با خرید و مصرف بیشتر به دست می آید.

 

 

Why bad moods are good for you: the surprising benefits of sadness – Joseph Paul Forgas
Scientia Professor of Psychology, UNSW

https://theconversation.com/why-bad-moods-are-good-for-you-the-surprising-benefits-of-sadness-75402

IMAGE SOURCE

english.manoramaonline.com