شعری از فرخی یزدی به مناسبت ویرانی ساختمان پلاسکو

ای دیده تو را بر آب دیدیم و گذشت
ای خانه تو را خراب دیدیم و گذشت
وی بخت سیاه شومِ بیدار آزار
یک عمر تو را به خواب دیدیم و گذشت!


منبع تصویر
https://www.tasnimnews.com

More from مرد روز

نزدیک به نصف مردان ۲ دقیقه ایی هستند

مشاور زناشویی نیویورک و نویسنده کتاب «همخوابگی در قفس» خانم  Esther Perel...
بیشتر بخوان