به زودی همه چیز روبراه می شود

byun-young-geun

به زودی همه چیز روبراه می شود. یک روز فرصت می کنی به این روزها و وضعیتی که داشتی بنگری و به خودت بگویی خوشحالم که کوتاه نیامدم.

نقاشی اثر Byun Young Geun
 
More from مرد روز

سازگاری مردان با تحولات جدید

جامعه شناس و رئیس مرکز تحقیقات فرهنگ مردانه Michael Kimmel می گوید می...
بیشتر بخوان