به زودی همه چیز روبراه می شود

byun-young-geun

به زودی همه چیز روبراه می شود. یک روز فرصت می کنی به این روزها و وضعیتی که داشتی بنگری و به خودت بگویی خوشحالم که کوتاه نیامدم.

نقاشی اثر Byun Young Geun
 
More from مرد روز

پندهای جنسی مخرب – فقط دنبال زنان زیبا باش

[caption id="attachment_40023" align="aligncenter" width="434"] Vincent van Gogh (Dutch, 1853 - 1890 ),...
بیشتر بخوان