به زودی همه چیز روبراه می شود

byun-young-geun

به زودی همه چیز روبراه می شود. یک روز فرصت می کنی به این روزها و وضعیتی که داشتی بنگری و به خودت بگویی خوشحالم که کوتاه نیامدم.

نقاشی اثر Byun Young Geun
 
More from مرد روز

تقدیمش کرد به سرزمین خود

تقدیمش کرد به سرزمین صبور خود برعکس یک باور عمومی، نکبت و...
بیشتر بخوان