کاریکاتور روز – تمرین تفکر

بعضی کاریکاتورها تکلیف مخاطب شان را معین نمی کنند. انگار فقط می خواهند …

 Gabrovo
Gabrovo
Yomiuri
Yomiuri
puebla awarded thirdprize alexandrov-vasiliy-espana-2011 (NXPowerLite)-L
Alexandrov Vasiliy
Midhat Ajanovic
Midhat Ajanovic

http://www.bestcartoons.net/

More from مرد روز

کاریکاتور روز – مخصوصِ مردان

موزه مخصوص عشق مخصوص پستان های  مخصوص ماشین مخصوص      ...
بیشتر بخوان