میزانتروپ کیست؟

Bruegel. The Misanthrope. 1568
Bruegel. The Misanthrope. 1568

میزانتروپ یک نوع انسان است که به کل اجتماع بشری اعتماد ندارد. او به ذات طبیعی بشر نفرت می ورزد و امیدی برای حل مشکلات تمدن انسانی قائل نیست. او ضد بشر نیست و تمایلی هم ندارد که ضرری به بشر برساند.

یک انسان میزانتروپ با آنکه ضد اجتماع نیست ولی احساس خوبی ندارد با سایرآدمها دمخور باشد. برای همین، میزانتروپها مثل درویش های دوره گرد ایران یا شاعران و فلاسفه چین و ژاپن، دوست دارند سرگردان بیابانها باشند.

میزانتروپی یک نوع فلسفه است یا شاید بشود گفت نوعی نگاه واقعبینانه  به زندگی… میزانتروپ هرگز به دام وسوسه های انسانی نمی افتد چون یقین دارد که خیری از انسانها به او نمی رسد.

میزانتروپ ها همیشه در حالت آماده باش به سر می برند و رابطه شان با قدرتمندان نیز زیاد خوب نیست. آنها نمی خواهند آنچه برای عموم دیکته می شود را بپذیرند. برای همین، هیچ سلیقه و روش  و مرام معمول انسانی را نمی پذیرند.

در نقاشی بالا اثر هنرمند دوره رنسانس Bruegel بشر ذاتا خلافکار در حال بریدن گوشه ای از لباس میزانتروپ می باشد که با عبا و کلاه پوشیده شده از چشم دنیا، در دایره محدودی که ترسیم کرده به راهش ادامه می دهد. فارغ از اینکه یک انسان! درحال دزیدن بند کیسهِ پولش می باشد. جمله زیرِ تابلو می گوید: «از دست این دنیای نامروت، می روم برای خودم عزاداری کنم»

نقاشی میزانتروپ اثر بروگل

MISANTHROPY – IT’S JUST COMMON SENSE

میزانتروپ در ویکیپیدیا

More from ونداد زمانی

فیلم Melancholia و آخرین عروس دنیا

با علاقه ایی وصف نشدنی در کنار جمعی از دوستان به تماشای...
بیشتر بخوان