کاریکاتور روز – وضعيت جامعه در حال حاضر

آیا چون دروغ می گوییم اوضاع بد است یا چون اوضاع بد است ناچار می شویم دروغ بگوییم؟

CpDWpRGWgAAljEh

منبع تصویر
مستر کروموزوم

More from مرد روز

چگونه گذشت زمان را به کنترل خود درآوریم

یک تئوری ساده وجود دارد که می گوید در 14 سالگی، یک...
بیشتر بخوان