کاریکاتور روز – وضعيت جامعه در حال حاضر

CpDWpRGWgAAljEh
ماجرای اینکه مرغ اول آمد یا تخم مرغ وقتی حل می شود که قبل از آن پی ببریم آیا چون دروغ می گوییم اوضاع بد است یا چون اوضاع بد است ناچار می شویم دروغ بگوییم؟

منبع تصویر
مستر کروموزوم

More from مرد روز

لباسِ ضد مد

می گویند: « اگر با وجود خودت راحت باشی، هر چه بپوشی...
بیشتر بخوان