کاریکاتور روز – ماجرای آدم و حوا و خوردن میوه گناه

به نظر می رسد کارتونیست های سراسر جهان به ماجرای خوردن سیب توسط آدم و حوا خیلی فکر می کنند.

ricardo-araujo-brazil-2011 puebla adam eve laptop puebla (NXPowerLite)-MMAROSTICA 1986.21-MMONTREAL 1984.93-Lpuebla 2012 zuleta colombia escape adam eve-Ln hodja 1989 37-MKNOKKE Heist 1998.64-MKNOKKE Heist 1993 8-MKNOKKE 2013 13 elihu duayer brazil-XLCUNEO 2003_2004 34-M009-XL

http://bestcartoons.smugmug.com

More from مرد روز

ورزش صبحگاهی مردانه در قرن 19

 یک جوان قدکوتاه لاغراندام فرانسوی به نام  Adrian Peter Schmidt که در ضمن...
بیشتر بخوان