دست غیب

Mohammad Roodgoli -  توله سگ بی پناه
Mohammad Roodgoli – توله سگ بی پناه
More from مرد روز

وقتی گزارشگر تلویزیون شارلاتان است

گزارشگر تلویزیون به سمت یک توریست جوان می رود و مثلا ادای...
بیشتر بخوان