هوش عاطفی نمی‌گذارد مرتکب این ۴ رفتار شوید

هوش عاطفی یک توانایی قابل کسب نیست. این یک خصیصه انسانی است و اکثر بشر از آن برخوردارند ولی عواملی در زندگی و تربیت وجود دارند که این قابلیت بی نظیر را شدیدا تضعیف می کند:

۱ – انتقاد مداوم از دیگران

انتقاد از دیگران در درجه اول مخفی کردن شکنندگی و عدم اطمینان به خودمان است. دیگران را احمق دانستن یا ترسو یا خودخواه یا بد سلیقه، این حس مطبوع را موقتا ایجاد می کند که ما با دیگران فرق داریم.

۲- نگرانی مداوم از آینده

نگرانی در باره اتفاقاتی که هنوز نیفتاده است در درجه اول یعنی اینکه آینده یک مسیر از پیش تعیین شده و بر اساس سرنوشت و تقدیر است.  بدبینی و سیاه دیدن آینده، نوعی برگه تسلیم است چون نگرانی ما، از بدی احتمالی آینده نمی کاهد فقط توانایی های امروز ما را تلف می کند.

۳- دنبال بازسازی گذشته نباشیم

همه ما اشتباهات ناگواری در زندگی داشته ایم ولی چون عملا کاری نمی توانیم برای کنترل یا جلوگیری از اشتباهات قدیم بکنیم مدام در باره آنها فکر می کنیم. با این کار اشتباهات مان را حین بازسازی در ذهن، به خیال خودمان، کنترل می کنیم.

واقعیت ولی این است که هیچ تدبیری نمی تواند جلوی اشتباه انجام شده را بگیرد. برای فرار از احساس گناه یا پشیمانی یا افسوس، مدام به گذشته باز نگردیم چون چیزی تغییر نخواهد کرد.

ما فقط با پذیرش اشتباهی که صورت گرفته است و درک اینکه فرصتی که داشتیم سوخته است قادر خواهیم بود دست از درجا زدن در گذشته برداریم.

۴- توقعات غیروقعی از دیگران نداشته باشیم

تصور و برداشت ما از دیگران است که توقع ما را می آفریند. ما پیروزی، سخت کوشی و افزایش شعور دیگران را طالب هستیم چون توقع داریم همه آنطوری باشند که ما می خواهیم. توقع از دیگران، چون معمولا برآورده نمی شوند باعث تلخی و استرس می گردد.

4 Things Emotionally Intelligent People Don’t Do

https://medium.com/personal-growth/4-things-emotionally-intelligent-people-dont-do-24ea6ea53992

More from ماهان طباطبایی

آدم‌های خوش شانس

فرد خوش شانس به خاطر شیوه نگاهش به دنیا، فرصت  بیشتری برای...
بیشتر بخوان