ثبت افزایش سکوتِ زمین بعد از قرنطینه

همه چیز با اطلاعات جمع آوری شده  یک متخصص ثبت صدای زمین ( سمیولوژیست) در بروکسل شروع شد که از ۲۶همکار آماتور در سراسر جهان تقاضا کرد اطلاعات شان در باره صدای لایه های سطح زمین در منطقه خود را منتشر سازند.

دانشمندان بلافاصله متوجه اهمیت این داده ها شدند و سعی کردند تاثیر قرنطینه شهرهای دنیا در ایجاد سکوت زمی را به دست آورند. طولی نکشید که جدول صوتی  شهرهای سوئیس، اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، چین، نپال، امریکا و نیوزلند فراهم شد.

این اطلاعات آنقدر دقیق است که می شود افزایش صدا در اطراف بیمارستانها یا کاهش آن در بزرگراه ها را شناسایی کرد .

اطلاعات به دست آمده نشان داد که زمین بعد از گسترش قرنطینه از آلودگی صوتی کمتری برخوردار شده است. صداهای که جابجایی انسانها و حمل و نقل کالا از طریق ماشین، قطار و هواپیماها ایجاد می کردند.

بیش از ۲۰ سال است که دانشمندان با انواع تکنولوژی دارند هشدار می دهند که زمین دارد به سرعت آلوده می شود ولی هشدارهای شان نادیده گرفته می شد.

آمار صوتی مناطق مختلف زمین نشان داد که قرنطینه، حفظ فاصله اجتماعی و بخصوص ماندن افراد در خانه ها موجب ۳۰ الی ۸۰ درصد کاهش سر و صدا در نقاط مختلف زمین شده است. این آمار سال ها برای نشان دادن آلوگی صوتی زمین و بالطبع آلودگی کلی محیط زیست استفاده می شد ولی مثل سایر اطلاعات علمی، جدی گرفته نمی شد.

مراکز ملی  درمانی کشورها می توانند با بررسی مقدار سکوت شهرها به میزان موفقیت اجرایی قرنطینه در آن محل ها پی ببرند.

These charts show how coronavirus has ‘quieted’ the world

منبع آمار

SOURCES: THOMAS LECOCQ, ROYAL OBSERVATORY OF BELGIUM; RAPHAEL DE PLAEN, NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO; SHIBA SUBEDI, UNIVERSITY OF LAUSANNE; JORDI DIAZ, SPANISH NATIONAL SCIENCE COUNCIL; CELESTE LABEDZ, CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY; FLAVIO CANNAVO, INGV OSSERVATORIO ETNEO (ITALY); ANDREA CANNATA, UNIVERSITY OF CATANIA (ITALY); AND KOEN VAN NOTEN, ROYAL OBSERVATORY OF BELGIUM

 

More from مرد روز
آیا دست از سوال کردن برداشتید؟
روانشناسان در بررسی های شان پی برده اند که بیشترین سوالها را ...
Read More