مورد پسند واقع نشدن، ورای درک بعضی مردان است

«نه یعنی نه!» از مفاهیم اولیه ای است که در مدارس فرنگ آموزش داده می شود. دختران یاد می گیرند هر وقت به هر دلیلی لازم می بینند مستقیم «نه» بگویند و پسران می آموزند که در صورت نشنیده گرفتن «نه» ممکن است مرتکب تجاوز شوند که تاوان سنگینی در پی دارد.

در فرهنگ گل و بلبل ما «نه» به گند کشیده شده است. یاد نگرفته ایم محکم نه بگوییم و نیاموخته ایم نه بشنویم. در فرایند رشد فرهنگی زن و مرد ایرانی در بستر مدرنیته، زنها در نه گفتن بیشتر پیشرفت کرده اند تا مردان در نه شنیدن. اکثریت زنان امروزی ما درک نسبی خوبی از سلیقه های خود و خواسته هایشان دارند. ولی اغلب مردان ایرانی هنوز تصور می کنند همین که آنان کسی را پسند کنند قضیه تمام شده است.

متأسفانه هنوز تعداد آقایانی که نه گفتن خانمها را به پای طنازی ایشان می گذارند بیشتر از آن است که باید باشد. مورد پسند واقع نشدن ورای درک اغلبِ مردان ما است. همان مثَل معروف «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» که جدّ پدری شان به کار می بُرد را ملکه ی ذهن خود قرار داده و با همان فرمان جلو می روند.

خانمی اگر رنگ  سبز که مورد علاقه ی خودش می باشد را بر تن کرده، آقا این رنگ را به مفهوم یک آریِ ناگفته تلقی می کند و انواع حرکات نامناسب پنهان و آشکار از خود بروز می دهد.

شاید بوی عرق تنت، عرش را سِیر کند و ناراحت نباشی ولی این امکان ضعیف نیز وجود دارد که بوی بدن عرق کرده شما برای یک نفر دلچسب که نباشد هیچ، بلکه تهوع آور باشد. شاید کسی آنقدر بی سلیقه است که آهنگ صدای شما، نحوه ی لباس پوشیدن شما و یا راه رفتن شما را دوست ندارد. به بی سلیقگی این اشخاص نادان احترام بگذارید.

اگر همین امروز یک همه پرسی میان زنان امروزی ایرانی برگزار شود، بالای هشتاد درصدمان این جمله را از مردان شنیده ایم که «من که می دونم اینجوری میگی ولی منظورت این نیست» اما به خدای احد و واحد منظورمان همان است که می گوییم. درست است که از شما خواستنی تر و واجد شرایط تر وجود ندارد ولی برخی از ما چند سال پیش مبتلا به ویروس جنون گاوی شدیم و از آن زمان خیر و صلاح خود را نمی فهمیم.

از این رو گاه بی دلیل لگد به بخت خود می زنیم. شما را به خدا این اجازه را بدهید که صلاح خودمان را نفهمیم. پا مال خودمان است، لگد مال خودمان و بخت هم مال خودمان. دیر یا زود تاوان اشتباهِ از شما گذشتن را پرداخت خواهیم کرد. لازم نیست شما مانند والدی دلسوز جلوی اشتباهات ما را بگیرید!