هفت عکس هفته – لباس‌های نامناسب

قرار بود شلواری با طرح پرچم ژاپن باشد

این هفت لباس هر کدام به دلیلی بامزه یا ناخوشایند، شانس فروش شان خیلی کم است.

شلوار کوتاهی که زیادی کوتاه است
پدر بودن و این همه ذوق زده شدن
۲۸۵۰ دلار برای این پیراهن توری؟
ژاکت زمستانی با چهار آستین
طرح و رنگ این شلوار آدمها رو توی حالت ناخوشایند قرار میده
فقط به خاطر اینکه قیمت شلوار ۹۰۰ دلار است دلیل نمی شود که به شما نخندند
More from مرد روز

استفاده از پرستار جنسی در کلینیک های درمانی

پرداختن پول برای نیاز جنسی همیشه مترادف بوده است با روسپی گری...
بیشتر بخوان