سلفی در بهشت

با جنابان سعدی، حافظ و فردوسی

More from مرد روز
سلفی پا – بابک رحمتی‌حق از بناب
این گودال به زندان سلیمان موسوم است که در 3 کیلومتری غرب...
Read More