سلفی در بهشت

با جنابان سعدی، حافظ و فردوسی

More from مرد روز

تخیل زیبایی زن در عکس‌های زیبا

ای خدای کهکشانها، خدای مذاهب ابراهیمی، خدای تبت و هند و چین،...
بیشتر بخوان