آخه الان وقتِ اومدن من به زمین بود

بعد از تولد دخترک برزیلی ایزابلا، مردم دنیا دارند همچنان نگاه شاکیانه اش را تفسیر می کنند.

 

Image credits: Rodrigo Kunstmann Fotógrafo Profissional

More from مرد روز
نقاشی های دلشاد کننده از پدر و دختر
نقاش اوکرائینی Snezhana Soosh مادر یک پسر 9 ساله است ولی همیشه حسرت...
Read More