آخه الان وقتِ اومدن من به زمین بود

بعد از تولد دخترک برزیلی ایزابلا، مردم دنیا دارند همچنان نگاه شاکیانه اش را تفسیر می کنند.

 

Image credits: Rodrigo Kunstmann Fotógrafo Profissional

More from مرد روز

شعور جنسی چیست

سکس خیلی از مردان شبیه رفع گشنگی در یک رستوران سرپایی است....
بیشتر بخوان