آخه الان وقتِ اومدن من به زمین بود

بعد از تولد دخترک برزیلی ایزابلا، مردم دنیا دارند همچنان نگاه شاکیانه اش را تفسیر می کنند.

 

Image credits: Rodrigo Kunstmann Fotógrafo Profissional

More from مرد روز

هشت عکس هفته

ایگوانای دریایی  تنها نوع سمندری است که وقتی غذای کافی در جزیره...
بیشتر بخوان