اختلاف تربیتی

Rembrandt's famous depiction of a man and woman

سنگ صبور محترم

همسرم با انکه از خانواده مذهبی‌یی نیست ولی اصلا رمانتیک نیست حتی وقتی که تنها هم هستیم علاقه ای به تماس و کنار من نشستن ندارد. اگر شمعی روشن کنم و بخواهم موزیکی بگذارم به سرعت نه تنها فرار می کند بلکه حتی ان را به تمسخر می‌گیرد. سکس برای او یک وظیفه است. به من بگو سنگ صبور عزیز چه کار کنم؟

سعید عزیز

پیشنهاد می‌کنم در این مسئله عجله به خرج ندهی. او این عادت‌ها را یک‌ روزه به دست نیاورده که یکروزه هم بخواهد از دست بدهد. اوائل اگر امکانش فراهم شد او را به محیط هایی ببر که به عنوان یک زوج در جامعه٬ در کنار هم بودن را تجربه کند. در پارکها قدم بزنید. به سینما و رستوران بروید.

برای بسیاری از خانواده ها و تربیت ایرانی تماس دست و ابراز محبت زناشویی در میان جمع یا اماکن عمومی پسندیده نیست. دلایل تاریخی و طبیعی و معیشتی خودش را هم حتماْ دارد. در هر جامعه ایی بعضی رفتارهای ساده انسانی و عادی تبدیل به تابو می شوند و انجام آن خوشایند نیست.

با این وجود بسیاری از ارزشها و سنت ها امکان اصلاح و نرمش را در خود دارند و می توانند تغییر کنند. برای همین در تمام این مدت فرصت گرفتن دستانش را کم بها نده. با حوصله با او به خرید برو و به سلیقه اش احترام بگذار. گاهی برایش گل بخر. وقتی با هم تنها هستید از علائق خودت در زندگی صحبت کن و از او هم همین را بخوه. اگر می توانی گاهی شمع سر میز شام روشن کن. بعضی از زنان از سکس زود هنگام فرار می‌کنند. سعی کن گاهی روابط عاشقانه بدون سکس داشته باشید و بگذار خودش تمایل نشان بدهد.

بشر ذاتا رمانتیک است و اهل دلبستگی و نیاز عاطفی و تمایلات زناشویی…. مهم این است که در قدم اول هر آنچه هست را بپذیری و برایت مطبوع باشد. از این به بعد هم تو می توانی کمی از نوع تربیتی که داشتی صرف نظر کنی و انعطاف نشان دهی و هم او… باغ عشق تان دو باغبان نیاز دارد.

Written By
More from زویا
نگران حرفِ مردم
دختر همسایه عزیز در محیط کارم زنان و دختران جذاب زیادی هستند....
Read More