چرا بعضی زنان مسن تر، دنبال مردان جوان هستند

یکی از  اتفاقات همیشگی در دنیای زناشویی، وصلت مردان با زنان خیلی جوانتر از خودشان بوده است. رسمی که هنوز کمابیش به خاطر ثروت و شهرت بعضی مردان، همچنان پابر جا است. اما در کنار آن، شاهد افزایش روابط زناشویی بین زنان مسن تر با مردان جوان نیز هستیم.

یک محقق فرانسوی برای اینکه قادر باشد دلایل جذب زنان مسن به مردان جوان را جمع آوری کند از ۵۵ زن ۳۰ الی ۶۰ ساله خواسته است تا به سوالات مشخصی پاسخ دهند. او متوجه شده است که چندین عامل مهم در انتخاب زناشویی این زنان مسن نقش داشته است.

بالا بودن قدرت جنسی مردان جوان، اولین و عمومی ترین دلیل علاقه زنان مسن تر برای داشتن رابطه با مردان جوان بوده است. مردان جوانتر هم از عطش جنسی بیشتری برخوردار هستند هم قادرند بعد از هر ارضای جنسی، بلافاصله باز هم سرشار از تمنای  باشند.

ولی دلیل دوم و مهمی که بعضی زنان را ترغیب می کند با مردان جوان همبستر شوند این است که آنها می توانند و می خواهند نسخه های سنتی روابط زن و مرد را به هم بزنند. برای مثال تفکر سنتی می گوید فقط مردان باید احساس تمایل جنسی قوی به زنان نشان دهند.

مورد سومی که زنان مسن تر را مجذوب مردان جوان می کند تمایلی است که مردان جوان برای لذت بخشی دارند. زنان مسن تر مطمئن هستند که در حین عشقبازی با مرد جوان، حتما فرصت کامیابی نصیب شان می شود در صورتی که رابطه جنسی با همسن و سال های شان این امکان را به شدت کاهش می دهد.

تجربه زناشویی زنان مسن تر با مردان جوان نشان داده است که مردان جوان تمایل آشکاری دارند که زنان با تجربه و مسن تر از خودشان را هر طور شده ارضا کنند.

اجازه دهید بر این نکته اساسی تاکید کنیم که عوض شدن نسخه های قدیمی بخصوص در باره نیاز جنسی زنان، یکی از آشکارترین تغییرات زناشویی بشر می باشد. این تغییرات به نفع  مردان هم هست. هر چقدر استقلال و شعور جنسی زنان و درک شان از لذت جنسی بالاتر برود بدون شک بر زیبایی و لذت جنسی مردان نیز افزوده خواهد شد.

Why Older Women (Cougars) Seek Sex With Younger Men (Cubs)

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/all-about-sex/202001/why-older-women-cougars-seek-sex-younger-men-cubs

References

Alarie, M. “Sleeping with Younger Men: “Women’s Accounts of Interplay in  Age-Hypogamous Intimate Relationships,” Journal of Sex Research (2019) epub ahead of print.

Hines, D.A. and D. Finkelhor. “Statutory Sex Crime Relationships Between Juveniles and Adults: A Review of Social Scientific Research,” Aggression and Violent Behavior (2007) 12:300.

More from مرد روز
گیاهان، هم حرف می‌زنند و هم می‌شنوند
انواع  ایده های شبه علمی وجود دارد مبنی بر اینکه گیاهان به...
Read More