چرا بعضی زنان مسن تر دنبال مردان جوان هستند

یکی از  اتفاقات همیشگی در دنیای زناشویی، وصلت مردان با زنان خیلی جوانتر از خودشان بود. رسمی که هنوز کمابیش به خاطر قدرت مالی و شهرت بعضی مردان پابر جا است. اما در کنار آن، شاهد افزایش روابط زناشویی بین زنان مسن تر با مردان جوان نیز هستیم.

یک محقق فرانسوی برای اینکه قادر باشد دلایل جذب زنان مسن به مردان جوان را جمع آوری کند از ۵۵ زن ۳۰ الی ۶۰ ساله خواسته است تا به سوالات مشخصی پاسخ دهند. او متوجه شده است که چندین عامل مهم در انتخاب زناشویی این زنان مسن نقش داشته است.

بالا بودن قدرت جنسی مردان جوان، اولین و عمومی ترین دلیل علاقه زنان مسن تر برای داشتن رابطه با مردان جوان بوده است. مردان جوانتر هم از عطش جنسی بیشتری برخوردار هستند هم قادرند بعد از هر اوج جنسی بلافاصله باز هم سرشار از تمنای جنسی باشند.

ولی دلیل دوم و مهمی که این زنان را ترغیب می کند بخواهند با مردان جوان همبستر شوند در این حقیقت نهفته است که می توانند نسخه های قدیمی فعالیت جنسی زن و مرد را نپذیرند.

تربیت جنسی معمولی که از قدیم مورد موافقت اکثر جوامع بوده است حکایت از این داشت که مردان باید احساس تمایل جنسی قوی به زن مورد نظر داشته باشند. این مردان هستند که در ۹۵ درصد موارد در حین هماغوشی به کامیابی جنسی می رسند. زنان و میل جنسی و درصد ارضا و لذت جنسی شان اصل و اساس یک رابطه زناشویی به شمار نمی آمد.

مورد سومی که زنان مسن تر را مجذوب مردان جوان می کند تمایلی است که مردان جوان برای لذت بخشی به شریک جنسی خود بروز می دهند. زنان مسن تر مطمئن هستند که در حین عشقبازی با مرد جوان حتما فرصت کامیابی نصیب شان می شود در صورتی که رابطه جنسی با همسن و سال های شان این امکان را به شدت کاهش می دهد.

فقط ۲۵ درصد زنان از طریق دخول آلت جنسی مردان، قادر به کامیابی کامل جنسی هستند. در صورتی که اغلب زنان اگر توجه و لمس و بوسیدن و مکیدن بخش کلیتوریس واژن شان نادیده گرفته شود نمی توانند به ارگاسم برسند.

تجربه زناشویی زنان مسن تر با مردان جوان نشان داده است که مردان جوان تمایل آشکاری دارند که زنان با تجربه و مسن تر از خودشان را هر طور شده ارضا کنند.

اجازه دهید بر این نکته اساسی تاکید کنیم که عوض شدن نسخه های قدیمی بخصوص در باره نیاز جنسی زنان، یکی از آشکارترین تغییرات زناشویی بشر می باشد. این تغییرات به ضرر مردان نیست. هر چقدر استقلال و شعور جنسی زنان و درک شان از لذت جنسی بالاتر برود بدون شک بر زیبایی و لذت جنسی مردان نیز افزوده خواهد شد.

Why Older Women (Cougars) Seek Sex With Younger Men (Cubs)

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/all-about-sex/202001/why-older-women-cougars-seek-sex-younger-men-cubs

References

Alarie, M. “Sleeping with Younger Men: “Women’s Accounts of Interplay in  Age-Hypogamous Intimate Relationships,” Journal of Sex Research (2019) epub ahead of print.

Hines, D.A. and D. Finkelhor. “Statutory Sex Crime Relationships Between Juveniles and Adults: A Review of Social Scientific Research,” Aggression and Violent Behavior (2007) 12:300.

More from مرد روز

پنج کاریکاتور هفته

https://www.bestcartoons.net/
بیشتر بخوان