خصوصیات بدن ورزیده و ورزشکار

مدیر باشگاه معروف «جیم جونز» می گوید به نظر من ۲۰ استاندارد وجود دارد که هر فرد به آن دست یابد از ۹۹ درصد بشر روی زمین، آمادگی جسمی بیشتری دارد. اما این ۷ شرط، که زیر هر تصویر درج شده است اساسی تر از بقیه هستند:


More from مرد روز

پیرمرد روستایی و حفظ جان گربه وحشی

یکی از اهالی روستای مرغوب در نزدیکی شهر طبس با اداره محیط...
بیشتر بخوان