در ۱۳۲ کشور جهان، اوج غمگینی در ۴۷.۲ سالگی است

خیلی ها یکدفعه فرو می ریزند و بسیاری هم قدم به قدم به غمگین ترین روزهای عمر خود نزدیک می شوند ولی در مجموع دو ماه بعد از ۴۷ سالگی، ناگوارترین روزهای زندگی اکثر بشر خواهد بود.

بر اساس تحقیقات بنیاصورت گرفته، فرق نمی کند حقوق ماهانه تان بالا باشد یا در سرزمین فقیری زندگی می کنید چون وقتی آدمها به سن ۴۷.۲ می رسند اغلب شان حال و روزشان، ناخوش است.

خوشبختانه این مسیر افزایش غم ادامه نمی یابد و در اغلب موارد افراد در دهه  ۵۰ و حتی ۶۰ سالگی، دوباره شادی و آرامش بیشتری پیدا می کند.

این اتفاق ژنیتیکی به گفته محققین در سایر حیوانات اجتماعی هم ثبت شده است. برای مثال شمپانزه ها و اورانگوتان ها هم در میانه عمرشان یعنی ۳۰ سالگی، غمگین تر از همیشه هستند.

اوجگیری نگرانی های زندگی در این سن به این خاطر است که آدمها در می یابند وقت زیادی برای حل مشکلات اساسی شان نمانده است. بویژه اینکه شاهد ضعف اراده و افت فیزیکی و روحی  خودشان در این لحظه عمر خواهند بود.

مقالات  بیشتر در این زمینه

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/01/13/mid-life-crisis-real-study-suggests-economist-pinpoints-age/

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2020/jan/14/are-you-really-at-your-most-miserable-at-47-years-old

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-13/middle-age-misery-peaks-at-age-of-47-2-economist-says

More from مرد روز