اوج غمگینی در ۴۷ سالگی است

خیلی ها یکدفعه فرو می ریزند و بسیاری هم قدم به قدم به غمگین ترین روزهای عمر خود نزدیک می شوند ولی در مجموع ۴۷ سالگی، ناگوارترین روزهای زندگی اکثر بشر خواهد بود.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، فرق نمی کند حقوق ماهانه تان بالا باشد یا در سرزمین فقیری زندگی می کنید یا درون جامعه آرامی به سر می برید. به نظر می رسد وقتی آدمها به سن ۴۷ می رسند اغلب شان، حال و روزشان، ناخوش است.

خوشبختانه این دوران اوج غم ادامه نمی یابد و در دهه  ۵۰ و حتی ۶۰ سالگی، دوباره شادی و آرامشی اگر بود بر می گردد.
در ۱۳۲ کشور جهان،

اوجگیری نگرانی های زندگی در این سن به این خاطر است که آدمها در می یابند وقت زیادی برای حل مشکلات اساسی شان نمانده است. بویژه اینکه شاهد ضعف اراده و افت فیزیکی و روحی  خودشان در این لحظه عمر خواهند بود.

مقالات  بیشتر در این زمینه

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/01/13/mid-life-crisis-real-study-suggests-economist-pinpoints-age/

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2020/jan/14/are-you-really-at-your-most-miserable-at-47-years-old

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-13/middle-age-misery-peaks-at-age-of-47-2-economist-says

More from مرد روز
مردان، زنان تحصیلکرده می‌خواهند
 بر اساس آمارهایی که نویسنده، مورخ و استاد رشته جامعه‌شناسی خانم استفانی...
Read More